Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "trzymaj się z daleka od" na angielski

Wyszukaj trzymaj się z daleka od w: Definicja Synonimy
stay away from
stay out of
keep away from
steer clear of
stay clear of
keep your distance from
keep your hands off
Stay off
Take away from
You keep out of
Stay the fuck away from

Sugestie

I trzymaj się z daleka od Erin.
And stay away from Erin too.
Tylko trzymaj się z daleka od klientek.
Stay away from the customers, MacSam.
Kevin, trzymaj się z daleka od moich spraw. Przestań...
Kevin, stay out of my business.
I trzymaj się z daleka od mojej szkatułki na biżuterię.
And stay out of my jewelry box.
By żyć w pokoju, trzymaj się z daleka od 3 rzeczy... hazardu, pieniędzy i kobiet.
To live in peace, keep away from 3 things... gambling, money and women.
Cokolwiek się stanie, trzymaj się z daleka od doktora Asha!
Whatever happens, keep away from Dr. Ash.
Mona, trzymaj się z daleka od Maxa Payne'a.
Mona... Stay away from Max Payne.
A ty trzymaj się z daleka od księdza.
And you stay away from the priest.
I trzymaj się z daleka od medycznych baz danych.
Now, stay away from the medical database.
Demoklesie, trzymaj się z daleka od obcych.
Democles, stay away from the outsiders.
John, trzymaj się z daleka od Mii.
John, stay away from Mia.
Po prostu trzymaj się z daleka od zgrupowań.
Just stay away from the support group, please.
I trzymaj się z daleka od jego córek.
And stay away from his daughters.
Tylko trzymaj się z daleka od czegokolwiek niebezpiecznego.
Just stay away from anything dangerous.
W porządku, ale trzymaj się z daleka od pola.
Fine, but stay out of the field.
A jeśli tak, trzymaj się z daleka od mojego na Ocean and Wilshire.
Or if you do, stay away from the one at Ocean and Wilshire.
Mówię tylko, rób swoje i trzymaj się z daleka od spraw, które ciebie nie dotyczą.
I'm saying do your job and stay out of what doesn't concern you.
I trzymaj się z daleka od innych ludzi, rozumiesz?
Stay away from other people, understand?
Tim, trzymaj się z daleka od mojego zespołu, musimy być jutro rześkie.
Tim, stay away from my squad we need to be fresh for tomorrow.
Teraz wynoś się i trzymaj się z daleka od nowej wytwórni.
Now get out and stay away from the plant.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 252. Pasujących: 252. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo