Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tuż przy" na angielski

Wyszukaj tuż przy w: Definicja Synonimy
right next to
right by
right in front of
right on
right off
right outside
right beside
right near
right at
close to
just off
right over
right with
alongside
Była tuż przy mnie, przysięgam.
She was right next to me, I swear.
Został dźgnięty ponad 20 razy tuż przy torach.
He was stabbed more than two dozen times, right next to the tracks.
Kiedy go ze mnie wyciągnęli stałeś tuż przy nim.
And they pulled him out of me, and you stood right by him.
Znaczy tuż przy Rinku i Dinesh.
I mean right by Rinku and Dinesh.
Przystanek jest tuż przy moim mieszkaniu.
The self-pity bus stops right in front of my building.
Zadźgali człowieka, tuż przy mnie.
A man was stabbed and killed right in front of me.
Nie pamiętam, spałam, a potem grzebał w mojej torebce, tuż przy mnie.
I don't remember, but I was sleeping, and they were diggin' around in my purse right in front of me.
Widziałem jego zdjęcie, a on stał tuż przy mikroskopie.
I saw a picture of him, and he was standing right next to a microscope.
Będą tam godziny wypisane tuż przy każdym nazwisku.
There'll be a time written right by each name.
Podejrzany stawia opór, ja go duszę tuż przy tobie.
Suspect resists, I choke the guy to death right in front of you.
Do El Paso, tuż przy granicy.
El Paso, right by the border.
Że moja prawdziwa miłość jest tuż przy mnie.
He told me that my true love was right in front of my eyes.
Tak, jakby był tuż przy tobie.
As if the person is right next to you.
Jednak ten tutaj jako jedyny znajduje się tuż przy szynach kolejowych.
But this building here is the only one that's right next to the train track.
Chcę, byś stała tuż przy mnie.
I want you to stay right next to me.
Ktoś napisał nazwisko tuż przy ciele.
Somebody wrote a name next to the body.
Siędzę tu... tuż przy tobie.
I'm sitting here... right beside you.
Jesteśmy na stacji, tuż przy granicy Kalifornii.
We're at a gas station, right near the california border.
To zdarzyło się tuż przy twoim posterunku.
This happened a stone's throw from your station.
Brunton zamordował Musgrave'a tuż przy ścianie.
Brunton murdered Musgrave right up against the wall.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 409. Pasujących: 409. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo