Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tu siedział" na angielski

Zobacz także: będę tu siedział
Wyszukaj tu siedział w: Definicja Synonimy
sit here
sit there
sittin' here
sit out here
sit around here
stick around here
sat right here
sitting here
sat here

Sugestie

105
Jakiś krążek hokejowy, podpisany dla mnie z litości, zdjęcia zmarłych rodziców, którzy nie pozwoliliby, żebym tu siedział i gnił.
Some hockey puck you got signed for me out of pity, pictures of our dead parents who would have known better than to just let me sit here and rot.
Ale możesz sprawić by tu siedział.
Well you can make him sit here.
Chciałaś tylko, żebym tu siedział i nic nie robił.
You just wanted me to sit there and do nothing.
Będziesz tu siedział z założonymi rękami, tymczasem ja zadzwonię po ludzi szeryfa, któzy przyjadą cię zgarnąć.
You sit there with you arms crossed, I call the federal marshals, they come pick you up.
Ale w takim razie będziesz tu siedział i patrzył jak umiera.
But then you can sit here and watch her die yourself.
Powiem ci coś, jeśli ten dom zacząłby się palić, nadal bym tu siedział i spalił się jak mnich.
Let me tell you, if this house was on fire, I would sit here and burn like a monk.
Nie, nie będziesz tu siedział i topił swoich smutków, kiedy Paige i mój mąż umierają.
No, you will not sit there and drown in self-pity while Paige and my husband die.
Będziesz tu siedział całą noc i patrzył na drzwi, Bo Tiffany powiedziała, że "spróbuje wpaść"?
You're really going to sit here all night watching the door because Tiffany said she'll "try to stop by"?
Chcesz, żebym tu siedział i wyjaśniał ci - jak działa samolot?
You want me to sit here and explain to you how a plane works?
Przemyśl to, gdy będziesz tu siedział i udawał, że pomoc mnie to nie twoje jedyne wyjście.
Think on that while you sit here and pretend that helping me isn't the only choice you have.
Pójdziesz ze mną, czy będziesz tu siedział sam?
You want to come with me, or do you want to sit here alone?
I będzie pan tak tu siedział, patrząc jak życie panu ucieka?
So, going to sit there and watch your life get away?
Rozwalisz mnie na drobne kawałki tak jak to zrobiłaś z pilotem, który wcześniej tu siedział?
You'll blast me into pieces like you did the Pilot who used to sit here?
Ale pan będzie tu siedział i pozwoli im wygrać, bo chce pan, żeby szary tłum pomyślał, że Ciaran Joseph Sullivan to dobry chłopak!
But you, you sit there, letting them win, because you want the hoi polloi to think. Ciaran Joseph Sullivan is a good boy!
Jeśli to konieczne będziesz tu siedział przez najbliższą godzinę dzień, tydzień, miesiąc rok, następne 500 lat!
If necessary, you will sit here for the next hour... the next day, the next week, the next month... the next year, the next 500 years!
Myślisz, że będziesz tu siedział i głosił przemowy, a moje życie się zmieni?
You think you'll sit here and preach, and my life will change?
Nie będę tak tu siedział.
Well, I'm not just going to sit here.
Nie będę tak tu siedział.
You don't expect me to sit here.
Gościa, który kiedyś tu siedział.
The guy who used to sit in that seat.
Nie chcę, żebyś całymi dniami tu siedział i rzucał.
I don't want you shooting this ball all day and night.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 95. Pasujących: 95. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo