Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "tym bardziej" na angielski

Wyszukaj tym bardziej w: Definicja Synonimy
the more
even more
the better
fortiori
the harder
even less so
especially much less particularly
certainly
it more

Sugestie

Więc tym bardziej powinieneś to zrobić.
Then you should do it all the more.
Im bliżej realizacji, tym bardziej prawdopodobnie wyglądał.
Then, the closer we got, the more real it became.
Nie jest subtelny, i tym bardziej ma powody.
He's not so subtle, and has even more cause.
Im cichszy jesteś, tym bardziej tajemniczy.
The more quiet you are, the more mysterious you become.
Im bliżej niego byłem, tym bardziej opanowywała mnie obsesja.
The closer I got, the more obsessed I became.
Im dłużej jestem rozbudzony, tym bardziej moje myśli robią się szalone, irracjonalne.
The longer I stay awake, the more my thoughts become frantic, irrational.
Im bardziej wieje, tym bardziej możesz popuścić.
The more the wind blows, the more you can let out.
Im więcej powiesz, tym bardziej chcą cię wypuścić.
The more you confess, the more they think about setting you free.
Jeśli bali się jego, ciebie będą tym bardziej.
If you were afraid of him, you will be all the more.
Im starsza, tym bardziej jestem interesująca.
The older I get, the more interesting I get.
Im mocniej we mnie wchodził, tym bardziej paliło.
The harder he was thrusting into me, the more it burnt.
Im więcej wiem, tym bardziej czuję się zagubiona.
It's just like the more I know, the more confused I get.
Im mniej powiemy teraz, tym bardziej zdeterminowani oni będą.
The less we say now, the more determined they'll be.
Ale my nie moglibyśmy sobie pozwolić, więc tym bardziej jesteśmy wdzięczni.
But we can't afford such things, so we're all the more grateful for the invitation.
Im więcej słucham, tym bardziej jestem zakłopotany.
The more I hear, the more confused I get.
Więcej przeszkadzać w życiu tym bardziej opóźnia.
The more I'm in your world, the less I can be in his.
Im dalej od palców, tym bardziej prymitywne stworzenie.
The lower you are on the hand, the more primitive you become.
To prawda... co czyni me zuchwalstwo tym bardziej zuchwałym i podwaja twą łaskawość.
True, which makes my insolence all the more insolent... and your pardon twice as gracious.
Im byłam bliżej, tym bardziej chciałam się odwrócić i uciec.
The closer I got, the more I wanted to turn and never stop running.
Im piękniejszy początek, tym bardziej bolesne późniejsze zderzenie z rzeczywistością.
The sweeter it is at the start, the more bitter, the taste of reality later.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2908. Pasujących: 2908. Czas odpowiedzi: 133 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo