Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "uśmiechnąć się" na angielski

Wyszukaj uśmiechnąć się w: Definicja Synonimy

Sugestie

Mógłbym pokręcić głową i uśmiechnąć się.
I could just shake my head and smile.
Proponuję uśmiechnąć się i uściśnięcie mi dłoni.
I suggest you smile and shake my hand.
Za 3-4 lata pewnie przestępstwem będzie uśmiechnąć się do nieznajomego.
In three or four years, it'll probably be against the law to smile at strangers.
Proszę usiaść, popatrzeć i uśmiechnąć się.
Sit down, look at me and smile.
Wszystko co możesz zrobić to uśmiechnąć się z powrotem.
All a man can do is smile back.
Jeśli chcesz teraz uśmiechnąć się, to możesz.
Aah! You want to smile now, go ahead.
Masz wybór: uciekać do tunelu... albo uśmiechnąć się do tej kamery.
You got a choice: head for smile for that camera.
Wiedziałem, że nie masz jaj, aby uśmiechnąć się do kamery, Clark.
I knew you wouldn't have the cajones to smile for the camera, Clark.
Potrafiłem pomachać damie i uśmiechnąć się do niej, plotkować z nią w kościele, wiedząc że zabiłem jej męża.
I could wave at a lady and smile, chew the fat with her in church, knowing I killed her husband.
Nie mogę zamknąć oczu uśmiechnąć się i postępować jak inni.
I can't close my eyes smile and stay like all the others
Chcesz zapukać do jego drzwi, uśmiechnąć się i się przedstawić?
Are you just going to knock on his door, smile and introduce yourself?
d Wiesz, że nie mogę uśmiechnąć się bez ciebie... d
You know I can't smile without you...
Co chcę powiedzieć, Matthew, Nie mogę uśmiechnąć się i uściskać... i głosić kazania o pięknie stworzenia, bo we mnie jest tylko grzech, choroba i zło i...
What I should say is, Matthew, I can't smile and hug... and preach the beauty of creation, because inside here there's just sin and sickness and evil and -
Mogłam się odwrócić i uciec albo uśmiechnąć się, być odważną i iść dalej
I could turn around and run away or I could smile, be brave and walk on over.
Uśmiechnąć się i powiedzieć "proszę"?
Smile and say "please"?
Popatrzeć, uśmiechnąć się.
We'd just... stare at it, smile.
Po wynurzeniu uśmiechnąć się.
When you surface, smile.
On ośmiela się uśmiechnąć się przed tobą.
He dares to smile before you. Really? Hand him over to the police.
Równie trudno było Frankie'emu uśmiechnąć się, gdy dręczył go guz, jak tacie płakać potem.
It was as hard for Frankie to smile, when the tumor was malignant... as it was for my dad to cry after.
Jesteś po prostu kolejną śliczną małą dziewczynką, która zakochała się w kolejnym chłopcu w mundurze... który odważył się uśmiechnąć się do ciebie.
You're just one more pretty little girl who fell for one more uniformed boy... with the balls enough to throw you a smile.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 193. Pasujących: 39. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo