Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "uśmierzyć" na angielski

ease
relieve
soothe
numb the
dull the
take away
alleviate
kill the

Sugestie

Podczas gdy Mike próbował uśmierzyć swój ból,
While Mike tried to ease his pain,
Zażywamy leki, aby uśmierzyć ból, zniwelować objawy choroby czy ratować życie.
We take medicines to relieve pain, to alleviate the symptoms of diseases or to save our lives.
Gdyby był jakiś sposób na to, żeby uśmierzyć te tortury, przez które przechodzisz.
If only there was some way I could relieve this torture you are going through.
Dlatego chcesz jego żony... aby uśmierzyć strach, poprzez posiadanie czegoś co on kiedyś miał.
That's why you want his wife... to soothe your fear by having something he had.
Poza tym trzeba uśmierzyć ten ból.
Besides, you know, I... need something to dull the pain.
Podamy morfinę, która powinna uśmierzyć ból.
Give you some morphine which should help control the pain.
Słuchaj, próbowałem większości metod mających uśmierzyć ból.
No. Listen, Jo, I've tried most of these so-called pain relievers.
Staramy się uśmierzyć ból naszego nędznego życia.
We're numbing the pain of our miserab lives.
Chciałam uśmierzyć ból przez punkt uciskowy.
What? I was trying to help your headache.
Wzbudziliśmy śpiączkę aby uśmierzyć traumę mózgu.
We've induced coma to try and relieve the trauma on the brain.
Ale mogę uśmierzyć ból dzięki akupunkturze.
But I can reduce the pain with needle treatment.
Teraz nadszedł czas uśmierzyć twój ból.
Now it's time to take away your pain.
Zrobiłbym wszystko, by uśmierzyć twój ból.
I would give the world to lessen your pain.
Pacjent powinien tylko nacisnąć przycisk, jeśli chce uśmierzyć ból.
Only press the button when you need pain relief.
Musimy uśmierzyć te niepokoje, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo jądrowe.
We must address these anxieties and guarantee maximum nuclear safety.
Brał herę, żeby je uśmierzyć. Aż dostał wylewu.
So he uses more smack, you know, for the pain, like.
Mogę uśmierzyć ból, ale nie uratuję jej.
I can relieve the pain, but I can't save her.
Wtedy pozwolił mnie dalej uśmierzyć twoje zainteresowania przez spotykać ciebie osobiście w twoim Owalnym Pakiecie oprogramowania biurowego.
Then let me further assuage your concerns by meeting you in person in your Oval Office.
Dam ci 600 miligramów ibuprofenu, żeby uśmierzyć ból, i daj mi...
I'll give you 600 milligrams ibuprofen to dull the pain, and let me...
Chce uśmierzyć ich ból po tym, jak je już potnie.
This is about trying to make them feel better after he cuts them.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 141. Pasujących: 141. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo