Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "użyć" na angielski

Zobacz także: możemy użyć go użyć
Wyszukaj użyć w: Definicja Synonimy
use
deploy
resort to
used using take put try
employ

Sugestie

Mamy pewne informacje, które możecie użyć przeciwko Replikatorom.
We have some information that you can use against the Replicators.
Trzeba będzie użyć przekazu video zamiast telegrafu.
Just have to use video link instead of telegraph.
Nawet jeśli będę musiał użyć pięści...
Even if I have to use my fists... It's not that.
Będziemy musieli użyć naszych ninja-umysłów.
We just have to use our... ninja reasoning.
Dobra, będę musiał użyć mojej mocy niewidzialności.
Looks like I have to use my power of invisibility to get by.
Chcesz użyć zombie jako królika doświadczalnego.
You're wanting to use a walker for practice is a sane thing.
Masz racje, powinienem użyć elektrycznego wbijacza.
You're right. I'll use the electric nail gun.
Moglibyśmy użyć kilku takich zapaleńców tutaj.
We could use some hotter heads around here.
Moglibyśmy użyć twojego morderczego instynktu do tylnej dziewiątki.
We could use somebody with your killer instinct... on the back nine.
Będziemy musieli użyć tej karty kredytowej.
Then you'll have to use his credit card.
Możesz użyć swoich wpływów żeby mi podłączyli telefon.
You can use some influence to get a phone put in my apartment.
Shinra Company znalazła sposób... by użyć Lifestream jako źródła energii.
The Shinra Electric Power Company discovered a way... to use the Lifestream as an energy source.
Moglibyśmy użyć naszych dokumentów żeby przejść jako reporterzy.
We could use our papers to pass as reporters, no problem.
Nie możesz użyć elektryczności na sabacie.
You can't use electricity on the Sabbath.
Wasza wysokość czy nie moglibyśmy użyć twojego...
Your Highness, I don't suppose we could use your...
Szukałem Cię... aby użyć właściwych sprzętów.
I was looking for you... to use the proper facilities.
Wolałbym raczej użyć tej piwnicy do czegoś ważniejszego.
I would much rather use this basement for something important.
Nawet nie wiem jakiej magii użyć.
I don't even know what magic to use.
Zabierz łapy albo będziesz musiał użyć broni.
Take your paws off me or I'll make you use that gun.
Dobel pokazywał mnie jak użyć karabinu.
Dobel was showing me how to use a rifle.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8165. Pasujących: 8165. Czas odpowiedzi: 110 ms.

go użyć 548
użyć go 145

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo