Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "użyczyć" na angielski

lend
spare
Dlatego to jest czas, żeby użyczyć mojego wsparcia młodemu rezyserowi.
So this is the time to lend my support to a young director.
Moja. Ija decyduję, komu jej użyczyć.
It's my part and I decide who to lend it to.
Myślę, że możemy użyczyć wam kolejny dzień.
We can spare you for another day.
Cóż, myślę, że możemy cię użyczyć.
Well, I think we can spare you.
Cokolwiek może mi Pan użyczyć, wystarczy.
Whatever you can spare will be sufficient.
Mam trochę zdjęć, które mogę ci użyczyć.
I got some prop photos I can lend you.
Jeżeli plemię Changchun dołączyło do Armii Damul... nie będą mieli ludzi, by nam ich użyczyć.
If the Changchun tribe joined the Damul Army to take a stand... they won't have any men to lend us.
To znaczy, miałam nadzieję, że mogłabyś mi ich użyczyć.
I mean, I was just kind of hoping you could spare them.
Idę do sądu w przyszłym tygodniu. a twój ojciec był tak miły, by użyczyć mi swojej prawniczej opinii.
I go to court next week, and so your father was kind enough to lend me some of his legal expertise.
Chusteczkę nosi się po to, by jej komuś użyczyć.
The best reason to carry a handkerchief is to lend it.
Mamy zbyt mały zapas i zbyt wielu rannych, by użyczyć je obcym.
We have little to spare and too many injuries to spare it for strangers.
Mógłbym użyczyć swoich usług.
I suppose I could lend my services.
Będziesz musiała użyczyć mi swojej.
You'll have to lend me yours.
Możesz uh, użyczyć trochę drobnych?
Can you spare some change?
Przynajmniej jedna osoba pozwala mi użyczyć faksu.
Well, at least one person's still willing to let me use her fax.
Uparty zarządca nie chce użyczyć powozu.
The stubborn steward won't lend me a carriage.
Pan Birkoff był łaskawy użyczyć ci kilku rad.
Mr. Birkoff's been generous enough to impart some of his expertise.
Ta oto strona internetowa może Państwu użyczyć tylko ogólnej impresji oraz orientacji.
This website can provide you only with a general impression and overview.
Czy moglibyście państwo użyczyć miejsca temu dżentelmenowi?
Might you, perhaps, make room for this gentleman?
Jeżeli masz co najmniej 18 lat możesz użyczyć darowizny ciała lub serca do medycznych transplantacji w przypadku twojej śmierci.
If you are at least 18 years old you may designate a donation of your body or heart[...] for medical transplanting in case of your death.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 88. Pasujących: 88. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo