Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "uczeń" na angielski

Wyszukaj uczeń w: Definicja Synonimy
pupil
schoolboy
learner
junior
student apprentice disciple
follower
protégé
scholar
Mój uczeń, ale prawie skończyliśmy.
A pupil, but we're almost finished.
Frankie? - Mój najlepszy uczeń.
Frankie? - My star pupil.
Byłem nie twój średni mały szczęśliwy uczeń rosnący.
I wasn't your average little happy schoolboy growing up.
Z najszczerszymi uczuciami, Wasz były uczeń, Alexandre.
With deepest sympathy, your former pupil, Alexandre.
"Z wyrazami współczucia, dawny uczeń, Alexandre".
With deepest sympathy, your former pupil, Alexandre.
Nasz uczeń San Ta musi zostać ukarany
Our pupil San T a should be punished
Jeden królewski uczeń, a cały Wiedeń zacznie walić tłumami.
One royal pupil, and all of Vienna will come flocking.
Ale nie może być pan odpowiedzialny jeśli zakłopotany uczeń się zabije.
Sweetie, this is not one of those things... where you try to keep a secret and I ferret out the truth.
Ten uczeń wypełnił wszystko poza owalami.
This student filled in everything but the ovals.
Dołącza do nas dzisiaj nowy uczeń.
We have a new student joining us today.
Ten uczeń chciałby pokazać próbkę swego talentu.
This young man wishes to present you with a sample of his art.
Oto pierwszy kolorowy uczeń tej szkoły... mat Carl Brashear.
I want you to welcome Bayonne Diving School's first colored trainee... Boatswain's Mate Second Class Carl Brashear.
Wzorowy uczeń, redaktor szkolnej gazety.
A student, editor of the school paper, valedictorian.
Nie mogę wystawić projektu jeśli uczeń zmyśla.
I can't approve a project if a student is just making things up.
Nadszedł czas, by uczeń wrócił.
And now it's time for my prize student to come back home.
Natomiast uczeń zostaje przeniesiony do najbliższej szkoły.
And the student will be redirected to closest school.
Muzyki Instruktor Lilly powiedział Że jest najbardziej zaawansowany uczeń.
Lilly's music instructor has said that she's the most advanced student.
Każdy uczeń tej szkoły widział to zdjęcie.
Every kid in the school has seen that text.
Był zafascynowany nekrofilią, tak samo jak uczeń...
He was fascinated with necrophilia, just like the apprentice.
Patrzcie jak szybko uczeń opanowuje język swego mistrza.
Listen to how quickly the lackey adopts the language of his master.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 867. Pasujących: 867. Czas odpowiedzi: 56 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo