Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "uczyć się angielskiego" na angielski

Wyszukaj uczyć się angielskiego w: Definicja Synonimy
to learn English
to study English
studying English
learning English
Dlaczego nagle chcesz uczyć się angielskiego?
Why do you want to learn English all of a sudden?
Chcę uczyć się angielskiego.
Pojechał do Ameryki uczyć się angielskiego.
He went to America to study English.
Prawie na całym świecie można uczyć się angielskiego z rodzimym użytkownikiem.
It's possible to study English with a native speaker almost anywhere in the world.
Jeszcze słowo i każę ci całą noc uczyć się angielskiego.
One more word and I'll have you studying English all night.
Jeszcze jedno słowo i będziesz musiał uczyć się angielskiego przez całą noc.
One more word and I'll have you studying English all night.
Kiedy zacząłeś uczyć się angielskiego?
When did you begin studying English?
Jeśli twoja firma prowadzi interesy przede wszystkim ze Stanami, musisz uczyć się angielskiego z rodowitym Amerykaninem.
If your company primarily does business with America, then you should be studying English with a native speaker from America.
Zacząłem uczyć się angielskiego rok temu.
I start speaking English, learning English, about a year ago.
To dlatego zacząłeś uczyć się angielskiego.
That's why you learn English.
Hamal chciał uczyć się angielskiego, studiować amerykańską kulturę, nic więcej.
Hamal wanted to learn English and study American culture, nothing more.
Pojechał do Londynu, aby uczyć się angielskiego.
He went to London to study English.
Codziennie rano idzie 5 km do szkoły, by uczyć się angielskiego.
He walks five kilometers to the Sister School... every morning to study English.
Kiedy moi rodzice przyjechali z Włoch... wstąpili do klubu Scrabble żeby mogli uczyć się angielskiego.
When my parents came over from Italy... the yjoined a Scrabble Club so they could learn English.
Nie pozwoliła mi iść do college'u, i uczyć się angielskiego.
She did not allow me go to college, did not let me learn English.
Musisz konsekwentnie uczyć się angielskiego.
You have to study English consistently.
Kiedy zacząłeś uczyć się angielskiego?
When did you begin learning English?
Musisz codziennie uczyć się angielskiego.
You must study English every day.
Muszę uczyć się angielskiego.
I must learn English...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19. Pasujących: 19. Czas odpowiedzi: 31 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo