Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "układanka" na angielski

Wyszukaj układanka w: Definicja Synonimy
puzzle
jigsaw
jigsaw puzzle
Całkiem jak dziecięca układanka z liczbami.
It's like a child's number puzzle, one through 15.
Wszechświat to okrutna i wredna układanka.
The universe is a cruel and vexing puzzle.
Gazety zaczęły nazywać go "Zabójca-układanka".
The newspapers started calling him "the jigsaw killer".
Czy jeszcze ktoś zauważył, że to wygląda jak gigantyczna układanka bez krawędzi?
Has anybody else noticed this is like a giant jigsaw without the edge pieces?
To trójwymiarowa układanka, którą tylko kilka osób potrafi zrozumieć.
It's a 3-D jigsaw puzzle that very few are trained to understand.
Może kobiety jednak są jak układanka... z niedopasowanymi częsciami.
Maybe women really are like a big jigsaw puzzle with pieces that just don't fit.
Ponieważ czekał, aż jego układanka będzie kompletna.
Because he was waiting for his puzzle to be complete.
Myślę, że to trudna układanka.
I think it's a difficult puzzle.
Historia to wielka układanka, pani doktor.
History is a big puzzle, Doctor.
Być może to jakiś kod albo układanka, którą musimy odszyfrować.
It's like some kind of code or puzzle we have to figure out.
To grajšca układanka... stworzona przez francuza... imieniem Lemarchand.
This musical puzzle, created by a Frenchman named Lemarchand.
Tekturowa książka - układanka dla dzieci, składająca się z 16 stronic.
A paperboard puzzle book for children consisting of sixteen pages.
To nie jest układanka, Duck.
It's not a puzzle, Duck.
Co robią te szkice na podłodze?- To jakaś układanka.
Why do you have these drawings all over the floor? It's a kind of puzzle.
Kostka Rubika. Najbardziej diaboliczna układanka, która została wymyślona.
The rufus cube... the most diabolical puzzle ever invented.
Ale w tej chwili jest to jedna wielka układanka.
But as of now, it's one big puzzle.
Książkę pod tytułem "Chińska układanka".
A book called "Chinese Puzzle."
Po jakimś czasie, jak przy dotknięciu magii, układanka była ukończona.
After a while, as if by magiC, the puzzle was assembled.
L tyle. "Chińska układanka".
So, there! "Chinese Puzzle."
Artykuł ("książka-układanka") składający się z układanek, tekstów edukacyjnych, map i innych ilustracji połączonych ze sobą, wykonany z tektury, o wymiarach w przybliżeniu 34 cm× 24 cm, o 14 stronach.
An article ('puzzle book') consisting of puzzles, educative texts, maps and other illustrations bound together, made of cardboard and measuring approximately 34×24 cm, with 14 pages.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 94. Pasujących: 94. Czas odpowiedzi: 56 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo