Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ukryć się" na angielski

Wyszukaj ukryć się w: Definicja Synonimy
hide
hole up
stow away

Sugestie

Dawid chciał ukryć się w oku bożym.
(Golan) I mean, David wanted to hide in God's eye.
Można by ukryć się w szafie.
You'd hide in the closet.
Ale nie mogliśmy ukryć się przed tym co tam znaleźliśmy.
But we couldn't hide from what we found there.
Możesz ukryć się w moim pokoju.
You can hide in my room.
Możesz ukryć się w naszym domu.
You can hide at our house.
Wie, że pomogła mu ukryć się przed klubem.
He knows that she helped him hide from the club.
Może powinniśmy uciec, ukryć się przed nimi.
Then, perhaps we should escape, hide from them.
Kiedy próbujesz ukryć się w wodzie ogień jest ci przyjacielem.
When you're trying to hide in the water, fire is your friend.
Można ukryć się za swoj± pracę, Doc.
You hide behind your work, Doc.
W tej sytuacji powinieneś ukryć się na górze.
Under this situation, you should hide upstairs.
Możesz uciec, ukryć się i umierać przez wieczność.
Listen, you can run and hide and die for all eternity.
Nie zmieniłem nazwiska, żeby ukryć się przed naszym rządem.
I didn't change my name to hide from our government.
Nie możesz ukryć się przede mną.
You can't hide from me.
Musisz pozwolić mi ukryć się tutaj.
You've got to let me hide here.
Wystawić parę swoich kozłów i ukryć się na drzewie.
You stake out a couple of your goats and hide in a tree.
Mogłem iść tam i ukryć się.
I'd kind of go there and hide.
Musisz ukryć się w lesie Dentwich aż to się skończy.
You must hide in Dentwich Forest until this is over.
Nie możemy ukryć się więcej, Torunn.
We can't hide anymore, Torunn.
Nie możemy ukryć się tu na długo.
We can't hide here for long.
Wasylowi Waldeman i jego matka zdołali uciec i ukryć się w pobliskiej wiosce.
Vasyl Valdeman and his mother managed to escape and hide in a nearby village.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 262. Pasujących: 262. Czas odpowiedzi: 128 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo