Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ulubiony" na angielski

Wyszukaj ulubiony w: Definicja Synonimy
favorite
favourite
pet
fave
Yourfavorite
preferred

Sugestie

219
Mój ulubiony pacjent, pan Lawton, wrócił.
Mr. Lawton, one of my favorite patients, was back.
Potrzebuję trochę informacji na twój ulubiony temat - O.S.S.
I need some information on your favorite subject, the OSS.
To mój ulubiony fragment tej piosenki.
This is my favourite part of the song right here.
To ulubiony cytat Laygassa z Biblii.
It's Laygass's favourite quote from the Bible.
As, jesteś naprawdę wielki ulubiony detektyw.
Ace, you're a really great pet detective.
To był ulubiony samochód twojej mamy.
That little Chevy was your mother's favorite car.
Po Gorbaczowie, to mój ulubiony Rosjanin.
Next to Gorbachev, he's my favourite Russian.
A po kolacji twój ulubiony film.
And after dinner, I've rented your favorite movie.
Zabijaliśmy czas oglądając mój ulubiony program.
So we passed the time watching my favorite show.
Mówi pan Slocumb, jego ulubiony nauczyciel z akademii.
This is Mr. Slocumb, Georgie's favorite teacher from the academy.
To był jego ulubiony napój na służbie.
This was his favorite drink when he was on a stakeout.
Jeremy nadal ciągnął swój ulubiony temat.
Jeremy was STILL going on about his favourite topic.
Powiesiłem też mój ulubiony kawałek sztuki na ścianę.
I also put my favorite piece of art back on the wall.
Na przeprosiny zrobiłam jej ulubiony deser.
I made her favorite dessert as an apology.
Ona dostarczała mu jego ulubiony składnik.
She would supply him with his favorite ingredient.
"Undateable", ulubiony program prezydenta.
"Undateable," the president's favorite show.
Jutro to mój ulubiony dzień tygodnia.
T omorrow has always been my favorite day of the week.
Mój ulubiony gołąb fatalnie wleciał w chmurę.
My favorite pigeon had a fatal run-in with a cloud.
Zamieniłeś ulubiony zegarek na płaszcz to mógł być marny interes.
You swapped your favourite watch for that coat - that's maybe not a good deal.
Jeśli mógłbyś wybrać jeden ulubiony film Pauly'go Shore...
If you could pick one Pauly shore movie to be your favorite...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2111. Pasujących: 2111. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo