Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "umieścić" na angielski

Zobacz także: należy umieścić
Wyszukaj umieścić w: Definicja Synonimy

Sugestie

Musisz naprawdę umieścić z powrotem do niego...
You have to really put your back into it...
Harry powinien był nas umieścić w takim hotelu.
See, Ken, this is the kind of hotel Harry should have put us in.
Będę zmuszony umieścić cię wśród obozowiczów.
I will be forced to place you within followers' camp.
Musisz umieścić ładunek na wewnętrznej drzwi.
I need you to place the charge on the inner door.
Możesz to umieścić na szczycie listy.
You might have put that on the top of the list.
Musisz umieścić kogoś drugorzędny obok Prezydent z poważnym problemem zdrowotnym.
You've put someone second-rate next to a president with a serious health problem.
Jeśli dostałby więcej, mógłbym umieścić go pod respiratorem.
If I give it any more, I could put it into respiratory failure.
Zawsze mogę cię umieścić w vanie.
Well, I could always put you up in the van.
Musimy umieścić CeCe na radarze Tanner.
We need to put Cece on Tanner's radar.
Musiałam umieścić go w stanie hibernacji.
He was dying. I put him into stasis.
Nie możesz umieścić tego na plakacie.
You can't put that on a poster.
Każdy republikanin mógł to umieścić tutaj.
Any republican operative could've put that here.
Mógłbyś umieścić tam chociaż trochę piasku.
You could at least put some sand in there.
Weź telewizor i klimatyzator, i umieścić wszystko spowrotem.
Take your TV and Air conditioner, and put everything back.
Mógłbym umieścić pana na niższym piętrze jeśli...
I could put you on a lower floor if...
Powinnaś umieścić swoje usta w muzeum.
They should put your lips in the Smithsonian.
Możemy ciebie i dzieciaka umieścić dziś w motelu.
We can put you and the kid up in a motel tonight.
Moglibyśmy umieścić go w domu poprawczym.
We could put him in a house of correction.
Podobno chcesz ją umieścić na liście osób do transplantacji.
I heard you wanted to put her on the hospital's transplant list.
Możemy umieścić pana w izbie wytrzeźwień.
We can put you in a detox tank...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4177. Pasujących: 4177. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo