Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "unia europejska" na angielski

Wyszukaj unia europejska w: Definicja Synonimy
European Union
EU
the Union Europe
EU's
the European Commission

Sugestie

Unia Europejska jest w zupełnie nowej sytuacji.
Mr President, the European Union is in a completely new situation.
Nie tylko Unia Europejska przeprowadzi reformy.
It is not just the European Union that will implement reforms.
Ponadto Unia Europejska dysponuje wyjątkowym zestawem instrumentów.
Moreover the European Union has a unique set of instruments at its disposal.
Unia Europejska podjęła inicjatywę wspólnej reakcji.
The European Union has taken the initiative of a concerted response.
Unia Europejska kosztowała nas zbyt dużo pieniędzy.
This EU - it just costs us a lot of money.
Mam nadzieję, że Unia Europejska uwzględni złożoność tego problemu.
I hope that the European Union will take into account how complex this issue is.
Unia Europejska odgrywa czynną rolę w sprawach Arktyki.
The EU is playing an active role in Arctic issues.
Ponadto Unia Europejska ma długofalowy interes w bezpiecznym rozwijaniu...
In addition, the European Union has a sustained interest in the safe development...
Unia Europejska musi wykorzystać wszystkie potencjalne źródła energii.
The European Union must make use of all potential energy sources.
Unia Europejska musi możliwie najprędzej zawrzeć umowę ramową.
The European Union must conclude the framework agreement as soon as possible.
Unia Europejska w okresie prezydencji portugalskiej nawiązała szczególne partnerstwo strategiczne z Brazylią.
During the last Portuguese Presidency, the European Union established a special strategic partnership with Brazil.
Obecnie Unia Europejska musi sprostać uzasadnionym oczekiwaniom narodu tunezyjskiego.
The European Union must now meet the legitimate expectations of the Tunisian people.
Unia Europejska ponosi faktycznie ogromną odpowiedzialność w tym zakresie.
Indeed, the European Union has a great duty in this regard.
Po drugie, Unia Europejska podpisała umowy dwustronne z omawianymi krajami.
Secondly, the European Union has signed bilateral agreements with all those countries.
Unia Europejska zapewnia wsparcie logistyczne i finansowe na rzecz rozwoju szczepionek.
The European Union shall provide practical and financial assistance in the development of vaccines.
Unia Europejska musi ocenić sytuację i bez wykrętów wspierać proces demokratyczny.
The European Union must size up the situation and support the democratic process without prevaricating.
Ale Unia Europejska jest największym importerem produktów rybołówstwa z pozostałej części świata.
However, the European Union is the greatest importer of fish products from other parts of the world.
Unia Europejska jako całość pozostaje głównym producentem żywności.
The European Union as a whole is and remains the main producer of food.
Unia Europejska powinna być pionierem nowego sposobu myślenia o rolnictwie.
The European Union should be a pioneer for a new way of thinking about agriculture.
Unia Europejska odgrywa znaczącą rolę w dziedzinie międzynarodowego rybołówstwa.
The European Union is a major international player on issues regarding the management of fishing.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 9502. Pasujących: 9502. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo