Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "uratować" na angielski

Zobacz także: go uratować
Wyszukaj uratować w: Definicja Synonimy
save
rescue
salvage
preserve
saved saving rescued keep help
rescuing
salvaged
alive
protect
salvageable
spare

Sugestie

Próbuje uratować przyjaciela od zdegenerowanego ćpuna.
I'm trying to save a friend from a deranged junkie.
Na szczęście zdołaliśmy uratować większość Abydończyków.
The good news is we managed to save most of the Abydonians.
Cóż, zawsze chciałam cię uratować.
Well, I always did want to rescue you.
Ale zdecydowaliśmy się uratować Jamesa Leera.
But we had decided to rescue James Leer.
Gotów na ostateczne poświęcenie, by uratować gatunek.
Ready to make the ultimate sacrifice to save your species.
Poświęciła pół wątroby, żeby uratować swoje małżeństwo.
She gave up half her liver to save her marriage.
Chciałem ją uratować, ale nie mogłem ich powstrzymać.
I tried to save her, but I couldn't make them stop.
Steve, musimy jeszcze uratować innych.
Steve, it's a way to save the passengers.
Próbuję uratować kobietę, którą kocham.
I'm trying to save the woman I love.
Odcięłeś temu staruszkowi nogę żeby uratować mu życie.
You cut that old guy's leg off to save his life.
To może uratować ci rok życia.
What? - It might save you a year of your life.
Zrobisz to, żeby uratować brata Faisala.
You're doing this, right, to save brother Faisal.
Byłem jedynym, który mógł uratować Isaaca.
I was the only one who could save Isaac.
Straciłam Paige, ponieważ próbowałam uratować Phoebe.
I lost Paige because I was trying to save Phoebe.
Próbuję uratować Cristinę przed popełnieniem potencjalnie strasznego błędu.
I'm trying to save Cristina from making a potentially fatal mistake.
Próbuję uratować swoje życie, madame.
I am trying to save my life, madam.
Więc jesteś tutaj żeby uratować świat.
So you're here to save the world.
Wbiegł w strzelaninę, aby uratować małą dziewczynkę.
He ran into the shooting to save this little girl.
Ale możesz przyjść i spróbować uratować swoją dziewczynę.
Or you could come down and try to save your girlfriend.
Planujesz uratować Panią, ale najpierw Szambelan.
You plan to save the lady, but first the Chamberlain.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6552. Pasujących: 6552. Czas odpowiedzi: 156 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo