Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "uraz głowy" na angielski

Zobacz także: tępy uraz głowy
Wyszukaj uraz głowy w: Definicja Synonimy
head trauma
head injury
blow to the head
head wound
head contusion
trauma to the head

Sugestie

Bo brzmisz jakbyś miał uraz głowy.
'Cause you're talking like a person with head trauma.
Żadnych guzów, więc możemy wykluczyć uraz głowy.
No bumps, so I think we can rule out head trauma.
Na wypadek, gdybys nie zauważył, ma poważny uraz głowy.
In case it's lost upon you, he has severe head injury.
Ten uraz głowy powstał jeszcze przed wybuchem.
Her head injury most likely occurred before the blast.
Musimy sprawdzić twój płyn rdzeniowy. Sprawdzimy, czy nie masz tętniaka przez ten uraz głowy.
We need to check your spinal fluid for blood, see if you had an aneurysm with that head trauma.
To dlatego pytali o uraz głowy.
That's what all the head trauma is about.
Więc uraz głowy nie był przyczyną śmierci.
So head trauma was not cause of death.
Cóż, na pierwszy rzut oka rozległy uraz głowy.
Well, at first glance, I'd say massive head trauma.
Ma ciężki uraz głowy, możliwy zmieniony stan psychiczny.
Got massive head trauma, possible altered mental status.
Daniel, wiem, że jesteś genialny i dumny, ale miałeś poważny uraz głowy.
Daniel, look, I know that you are brilliant and proud, but you've had some serious head trauma.
Prawdopodobnie wewnętrzny uraz głowy na tej stronie.
Probable internal head trauma on that side.
Lekarz powiedział, że to był uraz głowy.
The doctor said it was head trauma.
Zatem przyczyną zgonu jest uraz głowy.
So, the head injury is the C.O.D.
Wiek 18 miesięcy, stłuczenia, możliwy uraz głowy.
My son! 18 months old, contusions, possible head injury.
Kilka godzin temu miałeś znaczący uraz głowy.
Well, a few hours ago, you had a significant head injury.
Mówiłaś, że miał uraz głowy.
You said there's a head trauma.
22 lata, Evan Arnold, niezapięty, uraz głowy i możliwa złamana piszczel.
22 year old, evan arnold, unrestrained, Closed head trauma, and possible fractured tibia.
Wygląda, że Veerababu ma mocny uraz głowy.
Veerababu has head injury and bleeding profusely.
Poważny uraz głowy, dwie minuty.
Serious head trauma, two minutes out.
Złamanie kości udowej, uraz głowy.
Left femur fracture, head trauma.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 207. Pasujących: 207. Czas odpowiedzi: 123 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo