Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "uspokajać" na angielski

calm down
reassure
soothe
settle down
placate
sedate
allay
Pacify
to self-soothe
relax
Nie muszę się uspokajać, jestem całkiem spokojny.
I don't need to calm down. I am... calm.
Nie muszę się uspokajać, jestem... spokojny.
I don't need to calm down, I am... calm.
W tej części powinieneś mnie uspokajać...
And now, here is the part where you reassure me...
Próbuję uspokajać dzieci, że wydarzyło się coś dobrego.
I'm trying to reassure the children that what's happened is good.
Będziesz go uspokajać, kiedy zacznie ząbkować.
You'll soothe him when he's teething.
Nie jestem w stanie nikogo uspokajać.
I'm in no position to reassure anyone.
Nadal chcemy "uspokajać" całkowicie irracjonalne rynki, które zwiększają wrogie spekulacje wobec państw, podczas gdy powinniśmy zlikwidować spekulację rezygnując z monetarnej ortodoksji.
We continue to want to 'reassure' completely irrational markets that increase hostile speculation against a State, when we should be eliminating speculation by renouncing monetary orthodoxy.
Może próbuje nas uspokajać.
Maybe it's trying to reassure us.
Musisz nauczyć się uspokajać.
You've got to learn to calm down.
Nie muszę się uspokajać!
I don't need to calm down!
Niech ksiądz nie próbuje mnie uspokajać.
Look, don't try to con me, Father.
To zioło, które powinno uspokajać.
It's an herb that's supposed to help you feel calmer.
Powinieneś uspokajać tych ludzi, a nie dołączać do ich wariactwa.
I mean, you're supposed to keep people calm, not join in on the crazy.
Musiałem uspokajać moją własną córeczkę na jej własnym ślubie.
I had to sedate my own little girl at her wedding.
Proszę mnie nie uspokajać, agencie Gibbs.
Don't placate me, Agent Gibbs.
Puls zaczyna mi się powoli uspokajać.
Soon, my pulse will be back to normal.
Sądzę, że potrafię uspokajać ludzi i przemówić im do rozsądku.
I'm very good at calming people down and talking some sense into them.
Możesz, proszę, przestać mnie uspokajać?
Would you please stop telling me to relax?
Jak już zaczęłam się uspokajać, niech pani zgadnie kto zadzwonił.
Just as I was starting to feel centered again, guess who calls and leaves a message.
Mógłbyś mnie uspokajać frazesami gdybyś doświadczył... Prawdziwej straty w swym życiu.
Appease me with platitudes when you've experienced... some real loss in your life.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 141. Pasujących: 141. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo