Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "usposobienie" na angielski

Wyszukaj usposobienie w: Definicja Synonimy
disposition
temper
temperament
cheer
nature
Najsilniejsze palceNze wszystkich naczelnych i zupełnie nieustraszone usposobienie.
The strongest fingers of any primate and an utterly fearless disposition.
Opowiadania Jamesa były tak słoneczne, jak jego usposobienie.
[Narrating] James' stories were about as sunny as his disposition.
Wiesz, Antoine ma złe usposobienie.
You know, Antoine's got a bad temper.
Prawie posmakował szczęścia i teraz jego usposobienie to zniszczyło.
He could almost taste happiness, and now his temper has destroyed it.
Ale nie zamierzam przepraszać za moje usposobienie.
I make no apologies for my temperament.
Z tego, co pamiętam, biedak cierpiał na melancholijne usposobienie.
As I recall, the poor man always did suffer from a melancholic temperament.
Tak, jeśli miałbym losowi być za coś wdzięczny, to właśnie za moje słoneczne usposobienie.
Yes, if there's one thing I'm grateful for in life, it's my sunny disposition.
Wiesz, jak gorąca woda wpływa na usposobienie ojca.
You know what the hot water does to your father's disposition.
Mandy mówi... że pogarsza mi się usposobienie.
Mandy says... my temper is getting worse.
Jeśli chodzi o twoje usposobienie, maniery, umysł... jesteś przykładem kobiecej doskonałości.
In your temper, manners, mind, a model of female excellence.
Bracie Earl... masz takie słodkie usposobienie... takie pogodne i poetyczne.
I tell you, brother Earl, you got some kind of sweet disposition, all sun and little white flowers.
Ten chłopiec, droga pani, ma buntowniczy charakter i krnąbrne usposobienie.
This boy, you should know, has a rebellious spirit - a violent temper and intractable disposition.
O co chodzi ze mną? nie lubię twoje usposobienie.
What's the matter with me? I don't like your temper.
Ma złe usposobienie i dużo się poci.
He has a really bad temper, and he sweats a lot.
Za moje usposobienie trudniej mi ręczyć.
My temper I cannot vouch for.
To jego usposobienie zawsze psuje nasze misje!
It's his temper that always jeopardizes all our missions.
Jest tak jak pani powiedziała... pani mąż ma gwałtowne usposobienie.
After that, it's like you said - your husband has a bad temper.
Nie wiedziałam, że masz takie paskudne usposobienie.
I didn't know you had such a nasty temper.
Nasze siarkowe kąpiele mogłyby złagodzić usposobienie Eminencji.
One of our sulphur might improve Your Eminence's temper.
Złe usposobienie, ze złamaną nogą.
A bad temper with a broken foot.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 105. Pasujących: 105. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo