Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ustawić się w kolejce" na angielski

Wyszukaj ustawić się w kolejce w: Definicja Synonimy
line up
wait in line
to get in line
Form a line
Proszę ustawić się w kolejce po prawej stronie...
Please, line up to the right of the podium...
Każą nam ustawić się w kolejce, a potem zabierają nas, w jakieś złe miejsce.
They make us line up, then they take us away.
Gdybym była jedyną kobietą na ziemi musiałbyś ustawić się w kolejce do mnie.
If I were the last woman on the planet you'd have to wait in line.
A kiedy przyjdą aby, złożyć ostatni hołd, będą musieli ustawić się w kolejce.
And when they come to pay their respects, they'll have to wait in line.
Przygotować statek i ustawić się w kolejce po lewatywę z kawy przed odlotem!
Prep the ship and line up for your preflight coffee enemas!
Będziesz musiała ustawić się w kolejce, po ten zaszczyt.
Yes, I suspect you have to get in line for that honor.
Proszę ustawić się w kolejce po lewej.
Form a line to the left.
Jeśli przyszłaś mi powiedzieć, jak jestem okropny, to musisz ustawić się w kolejce.
If you've come to tell me what a horrible person I am, I'm afraid you'll have to wait in a very long line.
Macie czas, by ustawić się w kolejce.
Almost time to line up for the block.
Więc skoro tak, dlaczego nie mielibyśmy ustawić się w kolejce do telefonu?
Okay, so, with that in mind, why don't we form a single-file line behind here to the phone?
Jeśli do tego dojdzie, to będziesz musiała ustawić się w kolejce.
If it comes to that, you'll have to get in line.
Myślę, że powinna ustawić się w kolejce za tym gościem.
I think she ought to get in line behind that guy.
Proszę ustawić się w kolejce przed lekarzem, lub przed pielęgniarką.
If you could all line up in front of the doctor, or the nurse.
kiedy pasażerowie wysiądą, proszę ustawić się w kolejce...
after passengers getting off, take in order...
Tutaj, ustawić się w kolejce!
Musisz ustawić się w kolejce.
Proszę ustawić się w kolejce.
Moving in. Form a line here, sir. Fast.
Musi ustawić się w kolejce.
You'll have to wait in line. Thanks.
Proszę ustawić się w kolejce...
Everyone come in the line...
Teraz ustawić się w kolejce!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 28. Pasujących: 28. Czas odpowiedzi: 51 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo