Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "usunąć" na angielski

Zobacz także: należy usunąć
Wyszukaj usunąć w: Definicja Synonimy

Sugestie

Musieliśmy usunąć małą część przedniego płatu.
We had to remove a little section of your frontal lobe.
Musieliśmy usunąć większą część mózgu niż oczekiwaliśmy.
We had to remove a larger portion of the brain than we expected.
Nie możesz usunąć argumentów przeciwko wojnie.
You can't delete the arguments against the war.
Chloe, musisz usunąć jego nazwisko z listy.
Chloe, I need you to delete his name from the list.
Pewnie dlatego, bo zielony można usunąć cyfrowo.
I think it's because green is a color you can erase digitally.
Powiedziałam do kamery coś, co chciałabym usunąć.
Well... I said something in the time capsule that I need to erase.
Muszę usunąć to urządzenie z Twojego karku.
I need to remove that tracking device from your neck.
Powinniśmy usunąć zepsucie z półek biblioteki.
We should go to the library and remove this corruption.
Kiedy dowiemy się wszystkiego, zamierzamy usunąć Goa'ulda.
When we have learned all that we can, we will try to remove the Goa'uld.
Jeśli chcesz więcej śniegu, będę musiał usunąć łańcuchy.
If you would like more snow, I have to remove the chains.
Będę musiał najpierw usunąć resztę gliny.
I'll have to remove the rest of the clay first.
Powinniśmy usunąć szczątki i pozwolić tu zejść Hodginsowi.
We should remove the remains and then let Hodgins get down here.
Kazałem grabarzowi usunąć ziemię z jej trumny.
I've made the sexton remove the earth from her coffin.
Spróbuj je usunąć, urządzenie wybuchnie.
Try and remove it, and the device blows.
Musimy to usunąć przy pomocy ciepłego wosku.
We need to remove that with some hot wax. I don't...
Prawdopodobnie będziemy musieli usunąć ją całą.
Probably have to remove the whole thing completely.
Musiałem usunąć jedno z pana płuc.
I had to remove one of your lungs.
Będę musiał usunąć was za wszelką cenę.
Then I will be forced to remove you by whatever means are necessary.
Zamierzam usunąć księżyc, jako czynnik.
I intend to remove the moon as a factor.
Potrzebuję czasu, żeby usunąć skrzep.
Sam. All right. I'll need time to remove the clot.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3985. Pasujących: 3985. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo