Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "utrzymać w tajemnicy" na angielski

Wyszukaj utrzymać w tajemnicy w: Definicja Synonimy
keep secret
keep under wraps
to keep a secret
kept a secret

Sugestie

Prawdopodobnie ten spisek Cerberusa starają się utrzymać w tajemnicy.
Probably all some Cerberus conspiracy they're trying to keep under wraps.
Pracował nad czymś nowym, co chcieliście utrzymać w tajemnicy?
Was he working on something new, something you wanted to keep under wraps?
Tomasz nie potrafi niczego utrzymać w tajemnicy.
He doesn't know to keep a secret!
Trudno utrzymać w tajemnicy coś takiego.
It's pretty hard to keep a thing like that a secret.
Ponieważ chcesz to utrzymać w tajemnicy.
Because you wish to keep this a secret.
Nie mogę tego utrzymać w tajemnicy.
I can't keep all of this a secret.
Oczywiście wszystko udało się utrzymać w tajemnicy.
Of course, it had to be kept a secret.
To nie ja chcę to utrzymać w tajemnicy.
In the meantime, it's not me keeping his mouth shut.
Ale musisz utrzymać w tajemnicy swoją tożsamość.
But you still must keep your secret identity.
Biały Dom chce to utrzymać w tajemnicy.
The white house wants to keep this low-key.
Ale gdybym był, to wiadomo, bo nie mogę utrzymać w tajemnicy.
But if I was, you'd know, because I can't keep a secret.
Bo ktoś chce to utrzymać w tajemnicy.
Because someone doesn't want people to know.
Chcę to na razie utrzymać w tajemnicy.
Just say you're following up on something.
Kochanie, musiałam to utrzymać w tajemnicy przed Frankiem.
And I had the procedure, and then they told me you were dead...
Chcemy tylko wiedzieć, po co Gwen maszyna do pisania i dlaczego chciała to utrzymać w tajemnicy.
All we want is to know what Gwen wants with a typewriter and why she feels the need to keep it secret.
Chciałbym to utrzymać w tajemnicy przez następne 12 godzin, albo przynajmniej koroner i biegli będą mieli szansę rzucić okiem.
I'd like to try to keep this under wraps for another 12 hours or so, at least until the coroner and forensics have had a chance to take a look.
Chcę to na razie utrzymać w tajemnicy.
I want to keep this on the down low for now.
Takich spraw nie da się utrzymać w tajemnicy.
You can't keep that sort of thing quiet.
Sprawę trzeba utrzymać w tajemnicy dopóki pierwszy prototyp nie zejdzie z taśmy.
This has to be done in secret until the first prototype rolls off the assembly line.
Ale z oczywistych względów chcę to utrzymać w tajemnicy.
But for obvious reasons, I want to keep it quiet.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 95. Pasujących: 95. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo