Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "uzyskać dostęp" na angielski

Wyszukaj uzyskać dostęp w: Definicja Synonimy
access
gain entrance
gain entry
accessed
Palan próbuje uzyskać dostęp do łącza.
Pallan's trying to access the Link.
Było u mnie FBI. Chcieli uzyskać dostęp do naszych akt osobowych.
The FBI was just here and they wanted access to the IAA's personnel records.
Tajny klucz szyfrujący, by uzyskać dostęp.
Secret encryption key to gain entry.
Ktoś właśnie próbował uzyskać dostęp do konta Carrutha w Hold Secure.
Someone just tried to access Carruth's account at Hold Secure.
Jestem przekonana, że wyeliminowanie korupcji pozwoli MŚP uzyskać dostęp do prawdziwie otwartej procedury zamówień publicznych.
I firmly believe that access to genuinely open public procurement will only open up for SMEs once corruption has been rooted out.
Mogę uzyskać dostęp do mojej pamięci holograficznej.
I can access my holographic memory.
Ktoś próbuje uzyskać dostęp do systemu z moim loginem.
Someone is trying to access the system with my login.
Jest dużo plików sprzęgających, do których próbuję uzyskać dostęp, ale prowadzę kilka testów.
There's a lot of interface files I'm trying to access but I'm running some tests.
Mogę uzyskać dostęp z naziemnej stacji kontroli w podziemnej komnacie.
I could access it from the underground control chamber.
Więc teraz SD-6 ma już wszystko, żeby uzyskać dostęp do Echelon'u.
So now SD-6 has everything it needs to access Echelon.
Bez dobrego hasła, każdy może zaatakować waszą sieć i uzyskać dostęp do waszych urządzeń.
Without a good password, anyone can invade your network and access your devices.
Z tym kluczem, ktoś mógłby uzyskać dostęp do każdego zastrzeżonego systemu na stacji.
With that interlock, someone could access every critical system on the station.
Potrzebujemy uzyskać dostęp do tego konta.
We need access to this bank account.
Próbowałam uzyskać dostęp do akt Leah Wexford.
I tried to access Leah Wexford's file.
Użyjemy instalacji elektrycznej budynku, by uzyskać dostęp do dysku twardego Lemkova.
We use the building's own electrical wiring to access Lemkov's hard drive.
Program wymaga chyba tylko parę chwil, żeby uzyskać dostęp do ofiary.
The programming only seems to require moments of access with the victim.
Aby uzyskać dostęp do usług pobierania, użytkownicy rejestrują się przez internet na platformach rozpowszechniania GMES.
To access download services, users shall register online on the GMES dissemination platforms.
To wszystko czego potrzebujecie, żeby uzyskać dostęp do pieniędzy.
This is everything you need to access the money.
Potrzebują go, żeby uzyskać dostęp do statku.
They need it to access the ship.
Czy możesz uzyskać dostęp do innych systemów szpitala?
Now can you access the other hospital computer systems?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 440. Pasujących: 440. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo