Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wózek dziecięcy" na angielski

Wyszukaj wózek dziecięcy w: Definicja Synonimy
baby carriage
stroller
pram
Symbol graficzny dla miejsca na wózek dziecięcy i wózek spacerowy
Pictogram for pram and pushchair area
w kolejce przed monopolowym, pchającego wózek dziecięcy
cutting in line at a liquor store, pushing a baby carriage.
To samochód, a nie wózek dziecięcy.
It's a car, not a baby carriage.
To był wózek dziecięcy, nie próg zwalniający.
You know, that was a stroller, not a speed bump.
Wczoraj zatrzymaliśmy się na światłach, i zobaczyłem tą nianię, czarną, pchała wózek dziecięcy.
We stopped at a light yesterday, and I see this nanny, black girl, pushing a baby carriage.
Kiedy Claudia urodziła wziąłem pożyczkę z banku by kupić wózek dziecięcy!
When Claudia was born I had to borrow from the bank to buy a pram!
To po co panu wózek dziecięcy?
Przewiesić pepsi przez okno i zobaczyć, czy da się przymocować wózek dziecięcy?
Dangle a Pepsi out the window and see if I can hook a stroller?
"Wózek dziecięcy, wszelkie oferty".
"PRAM FOR SALE - ANY OFFERS."
Obok auta stoi wózek dziecięcy.
There's a baby stroller near the car.
To wózek dziecięcy Mclarena?
No. It's Maclaren prams?
Mam wziąć wózek dziecięcy?
Should I bring the stroller?
To stawany przez wózek dziecięcy wobec placka od tesco's.
That pram-faced tart from tesco's.
Przepraszam, że zechciałem że stawany przez wózek dziecięcy wobec placka w tesco.
I'm sorry I fancied that pram-faced tart in tesco.
Nierzadko zdarza się, że z powodu błędów konstrukcyjnych, ciągi komunikacyjne na lotniskach nie są odpowiednio wyposażone w systemy eskalatorów i wind, co powoduję, że samotnie podróżująca matka musi samodzielnie przenosić wózek dziecięcy pomiędzy poszczególnymi poziomami portu lotniczego.
It is frequently the case that, because of construction flaws, airports are not properly equipped with escalators and lifts and mothers travelling alone are obliged to carry pushchairs between floors.

Pozostałe wyniki

W pojazdach sztywnych klasy I miejsce dla wózka inwalidzkiego może być połączone z miejscem na rozłożony wózek spacerowy lub dziecięcy.
In rigid vehicles of Class I the area for the accommodation of a wheelchair may be combined with the area for the accommodation of an unfolded pushchair or pram.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 15. Czas odpowiedzi: 26 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo