Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wózek inwalidzki" na angielski

Wyszukaj wózek inwalidzki w: Definicja Synonimy
Budowałem podjazd na wózek inwalidzki dla mojej mamy... i Ojciec Moore przyszedł z wizytą.
I was building a ramp for my mom's wheelchair... and Father Moore came by to visit.
Miejsce na wózek inwalidzki jest traktowane jako miejsce siedzące.
A wheelchair location is considered as a seating position.
Mógłbym sobie zażyczyć złoty wózek inwalidzki!
I could wish for a solid gold wheelchair.
Tylko jeden wózek inwalidzki skończył w takim czasie.
Only one wheelchair finished in that time.
Jego siostra ma odjazdowy wózek inwalidzki z joystickiem.
His sister has the cool wheelchair with the joystick.
Stary Jackson ma dostać dziś nowy wózek inwalidzki.
Old Man Jackson was getting his new wheelchair today.
Więc teraz ja skazałam się na wózek inwalidzki.
So now me consigned to wheelchair.
Dla nich też, jedyną opcją po udarze, jest wózek inwalidzki.
And the only option, pretty much - when it's stroke or other complications - is the wheelchair.
Pomyślcie tylko: w kontekście designu wózek inwalidzki to bardzo skomplikowana rzecz.
Think about it. Now, in design terms, a wheelchair is a very difficult object.
Szukam swego przyjaciela Andy, to jego wózek inwalidzki
I'm looking for my friend. That's his wheelchair.
Policja, czarnuch i wózek inwalidzki = więzienie!
Police, black man, wheelchair?
Bart, gdzie twój wózek inwalidzki?
Bart, where's your wheelchair?
I nigdy nie zapomnę Mahmouda i jego syna idących razem pchając pusty wózek inwalidzki.
And I will never forget Mahmoud and his son walking together pushing the empty wheelchair.
Nie wiem, co mnie zadowoleni, jego uśmiech tam w jego wózek inwalidzki, gdy zdobył brązowy medal i kiedy wpadł mi wiśni.
I don't know which made me happier, his smile up there in his wheelchair when he won the bronze medal or when he popped my cherry.
To był mały fragmencik z "Sprzedałem wózek inwalidzki mojej mamy".
That was just a little bit of "I Sold My Mom's Wheelchair..."
Każde miejsce na wózek inwalidzki jest wyposażone w zintegrowane urządzenie przytrzymujące, złożone z urządzenia przytrzymującego dla wózka i z urządzenia przytrzymującego dla jego użytkownika.
Each wheelchair location shall be fitted with an integrated restraint system which consists of a restraint system for the wheelchair and a restraint system for the wheelchair user.
"Pytałem moją moherową babcię, ale jej wózek inwalidzki nie mieścił się do przyczepy".
"I'd ask my diaper-wearing granny, but her wheelchair wouldn't fit in the RV."
podpora lub oparcie rzędu siedzeń znajdujących się z przodu wytrzymują działanie siły 250 daN ± 20 daN na wózek inwalidzki.
the support or backrest of the seat row in front shall be able to withstand a force of 250 daN ± 20 daN per wheelchair.
do samego urządzenia przytrzymującego przykłada się siłę o wartości 250 daN ± 20 daN na każdy wózek inwalidzki;
a force of 250 daN ± 20 daN per wheelchair shall be applied on the restraint system itself;
Gdy istnieje wymóg wyposażania siedzeń w urządzenie przytrzymujące dla użytkowników, w każdej przestrzeni dla wózków inwalidzkich zapewnione jest urządzenie przytrzymujące mogące zabezpieczyć wózek inwalidzki i zajmującą go osobę.
When passenger seats are required with occupant restraint systems, each wheelchair space shall be provided with a restraint system capable of restraining the wheelchair and its occupant.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 127. Pasujących: 126. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo