Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "wędrówka" na angielski

Wyszukaj wędrówka w: Definicja Synonimy
journey
hike
trek
ramble
hiking
walk ahead
roam
3 akty, wędrówka bohatera, chłystki...
Three acts, hero with a journey, ...red snappers.
Moja wędrówka ku potępieniu zaczęła się gdy połknęła mnie bestia.
My journey to damnation began when I was swallowed by the beast.
Grupowy, chodź z mną dla pół wędrówka tajemnicy Marcina.
Group A, come with me for Martin's midnight mystery hike.
Wtedy mogą zdecydować się pójść trasą przy Jeziorze Legonte, a to jest 24 godzinna wędrówka.
Then they may decide to take the Lake Legonte route, and that's a twenty four hour hike.
To naprawdę pokaże państwu/jak trudna była wędrówka na zachód.
This really shows you how difficult it was on the trek west.
Pojutrze odkrywcza wędrówka na Górę Wilka;
The day after, the Wolf Mountain discovery trek;
Według legendy Kawachów... wędrówka bohatera dobiega końca w finałowej walce.
Well, in the kawatche legend, The hero's journey ends in a final battle.
To pięciodniowa wędrówka i tylko śpisz na hamakach.
It's a five-day trek and you only sleep in hammocks.
To długa wędrówka z powrotem do obozu.
It's a long hike back to camp.
Nasza wędrówka w rzeczywistości jest poszukiwaniem,
Our journey is really a search,
Jest to opowieść, którą przedstawiłem parę lat temu w mojej książce "Wędrówka człowieka" i w filmie pod tym samym tytułem.
And that's the story that I told a couple of years ago in my book, "The Journey of Man," and a film that we made with the same title.
I rozwalająca płuca wędrówka.
And a lung-buster of a hike.
To długa wędrówka. Ok!
It's a long hike. ĄOkay!
Ponoć najlepsza część polowania to wędrówka.
Some say the best part of hunting is hiking.
Przyznaję, to była pouczająca wędrówka.
Very well, we'll have a give and take.
I wędrówka przez wzgórza i czasami na kolacje.
I ramble through the hills and occasionally at dinner parties.
Niespecjalnie wam idzie ta wędrówka po katastrofie.
That was a sloppy crossing you made from the crash.
To wojna. Bitwa. To ciężka wędrówka.
It's a war, it's a battle, it's a terrible journey, but...
Więc czeka mnie teraz nieskończona wędrówka.
Now endless journeys lie before me.
Rozumiem, że ta wędrówka nie była łatwa dla ciebie.
I can understand this trek must not have been easy for you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 112. Pasujących: 112. Czas odpowiedzi: 104 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo