Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "węgiel" na angielski

Wyszukaj węgiel w: Definicja Synonimy
coal
carbon
charcoal
crisp
bituminous
carbonaceous

Sugestie

50
43
Każdy jak węgiel wydobyty z ognia.
Each like a coal drawn from the fire.
Każdy jak węgiel wyciągnięty z ognia.
Each like a coal drawn from the fire.
Aktywny węgiel nieabsorbujący mocznika (sprawdzony).
Active carbon which does not absorb urea (to be checked).
Gdy organizm umiera, przestaje przyjmować węgiel.
As soon as an organism dies, it stops taking in new carbon.
A teraz węgiel i pergamin do ręki i przepisać to, co napisałem.
Now, all of you, take your charcoal sticks and parchments and copy down what I've written.
Pod paznokciami ofiary został znaleziony węgiel drzewny.
Charcoal was found on the victim's fingertips.
Bank określił sześć kryteriów stanowiących ogólne wytyczne dla przyszłości inwestycji w węgiel.
The Bank has now established six criteria as general guidelines for future coal investment.
Jak ropa i węgiel niszczą nasze środowisko.
How big oil and coal were destroying our environment.
Oni ładują teraz węgiel na statek.
They are loading coal into a ship now.
Wówczas to węgiel stanowił początkowy bodziec do odbudowy.
Then, it was coal giving an initial push to our reconstruction.
Ciężko znaleźć taki węgiel poza elektrownią węglową.
It's very unusual to find unrefined coal outside a coal-fired power plant.
Odpuściłem gaz a zainwestowałem w węgiel.
So I shorted gas and went long on coal.
Nie lubię węgiel dłużej niż ty.
I don't like coal any more than you do.
Mój ojciec całe życie rozładowywał węgiel z wagonów.
My daddy shoveled coal from a wagon all his life.
Pełna ciężkiego ładunku jak węgiel albo żelazo.
Full of heavy cargo, like coal or iron.
Potrafi zmienić węgiel w pył lub diament.
It can turn coal into dust or a diamond.
Gaz i węgiel odegrają istotną rolę w zastąpieniu energii jądrowej.
Gas and coal will play an important role in replacing nuclear energy.
Gonił ją i wykorzystała cały swój węgiel.
He chased her and used up all her coal.
Globalizacja oznacza nadejście znacznej presji cenowej na węgiel.
Globalisation means that there will be significant price pressures on coal.
Podstawowym budulcem naszego ciała jest węgiel... który tworzy w sumie 20 różnych aminokwasów... budujących fizyczną strukturę.
The body's basically a carbon unit... that makes about 20 different amino acids altogether... to formulate its physical structure.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1045. Pasujących: 1045. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo