Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "włókno szklane" na angielski

Wyszukaj włókno szklane w: Definicja Synonimy
fiberglass
fibreglass
glass fibre
Ale detektyw Crocker wspominał, że znalazł włókno szklane na ostatniej ofierze Williama.
But detective Crocker did mention that he found fiberglass on William's last victim.
4 metry długości, włókno szklane, 150 KM.
Thirty-two foot, fiberglass. 150 horsepower.
Rada ma przyjąć na szczeblu Coreperu wniosek Komisji w sprawie antydumpingowych ceł na włókno szklane (AD549).
The Council is on the point of adopting in COREPER a Commission proposal for anti-dumping tariffs on fibreglass (AD549).
(ECR) Przedmiot: Cła antydumpingowe na włókno szklane (AD549)
(ECR) Subject: Anti-dumping duties on fibreglass (AD549)
poliester, polipropylen, akryl lub włókno szklane
polyester, polypropylene, acrylic or glass fibre
poliester, akryl, poliamid lub włókno szklane
polyester, acrylic, polyamide or glass fibre
To włókno szklane, tego przecież nie wyklepie.
This here's fiberglass. Can't pound that out.
To włókno szklane z deski utwardzone poliuretanową żywicą.
That's surfboard fiberglass, hardened by polyurethane resin.
Czekaj, jeśli znalazłaś tynk i włókno szklane w ranie, to znaczy, że rana musiała pojawić się pierwsza.
Wait a minute, if you found plaster and fiberglass inside the wound, that means there had to be a wound first.
Wiecie, wszyscy faceci tutaj, oni... wdychają włókno szklane, więc...
You know, all these guys, they breathe in fiberglass, so...
Wziąłem trochę sprzętu do sanatorium, strój płetwonurka, włókno szklane, by rozproszyć sygnaturę ciepła.
So I took some stuff out to the sanitarium: neoprene suit, some fiberglass to scatter the heat signature;
Włókno szklane lub coś w tym stylu.
Fiberglass. Or a variation of it.
Włókno szklane ciągłe (włączając niedoprzędy)
Glass fibre filaments (including rovings)
Miał włókno szklane we włosach.
He's got fiberglass in his hair.
Czy to włókno szklane czy stal?
Is it fiberglass or steel?
Te perły to włókno szklane.
The pearls are fibreglass.
Wtopiono ją we włókno szklane z kadłuba.
It's blended right into the fiberglass hull.
Tu mam fragment dachu, włókno szklane i płyta pilśniowa.
This is a piece of the roof right here - fiberglass and particle board.
Wielu z was może wie, że to Chipsowe Krzesło Charlesa i Raysa Eames jest tego typu rezultatem, nagle włókno szklane było dostępne dla wszystkich.
Many of you might know that the Potato Chip Chair by Charles and Ray Eames comes exactly from that kind of instance: fiberglass was available for civilian use all of a sudden.
Typy włókna użytego do wzmocnienia konstrukcji to włókno szklane, włókno aramidowe i włókno węglowe.
Structural reinforcing filament material types shall be glass fibre, aramid fibre or carbon fibre.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 39 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo