Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "właścicielka mieszkania" na angielski

Wyszukaj właścicielka mieszkania w: Definicja Synonimy
landlady
Wzięła go właścicielka mieszkania, zamiast pieniędzy, które byliśmy jej winni.
Our landlady took it to make up for the rent she was owed.
Złapała mnie właścicielka mieszkania.
I got ambushed by my landlady.
To właścicielka mieszkania, coś odnośnie Lindy.
It's your landlady, man. It's something about Linda.
Zgadzam się, ale sposób w jaki mówiła o nich właścicielka mieszkania, młoda zakochana para, to się nie trzyma kupy.
I'm with you, but the way the landlady spoke about them, young couple in love, it's not really adding up.
Właścicielka mieszkania, nie daje mi spokoju.
My landlady, she just won't leave it alone.
Właścicielka mieszkania mówiła, że spotykała się z szefem na stopie nie do końca zawodowej.
The landlady told me she might've been seeing her boss on a less than-professional basis.
To ex-właścicielka mieszkania, św. pamięci p. Lazarin... wpadła pod pociąg, nieszczęsna.
That's the ex-owner of the apartment, the late Ms. Lazarin... poor woman, she fell under the train.

Pozostałe wyniki

Źle. Mam spór z właścicielką mieszkania.
I'm having a dispute with my landlady.
Właścicielka jego mieszkania powiedziała, że śpi na łóżku bez materaca z samymi sprężynami.
His landlady says he sleeps on bed springs without a mattress.
Właścicielka mojego mieszkania nie będzie chciała przez całą noc trzymać pracowników rurociągu.
My landlady... doesn't want pipeline workers keeping her up all night.
Umawiałem się z właścicielką mojego mieszkania, ale to zakończyłem.
I was dating my landlord for a while, but I told her to step.
Mówisz mi, że jestem właścicielką tego mieszkania?
You're telling me.that I own this apartment?
Pani Kelly, właścicielka wynajmowanego przez telewizję mieszkania, pozwoliła nam pozostać w nim do końca miesiąca.
Mrs. kelly, who owns the flat where they live Has said that they can stay on till the end of the month...
Mam spór z właścicielką mieszkania.
I'm having a dispute with my landlady.
Złożyła je właścicielka wynajmowanego mieszkania.
Landlady filed the report.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15. Pasujących: 7. Czas odpowiedzi: 30 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo