Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "właśnie teraz" na angielski

Wyszukaj właśnie teraz w: Definicja Synonimy
right now
right here
pick today
very moment
Dzięki, powiem mu właśnie teraz.
Thanks, I'll tell him right now.
Byłoby zbyt proste poddać sie właśnie teraz.
It'd be so easy for you to surrender right now.
Nie musisz zrobić ich właśnie teraz.
You don't have to do them right now.
Faktycznie, mam tonę pracy Powinienem robić właśnie teraz.
Actually, I have a ton of work I should be doing right now.
Wyjaśnij, dlaczego Leo ma umrzeć właśnie teraz.
Just explain to me why Leo is destined to die right now.
Nie siekam moich słów właśnie teraz ponieważ potrzebuję byś zrozumiał surowość sytuacji.
I'm not mincing my words right now because I need you to understand the severity of the situation.
Potrzebuję wziąć ciebie aż do chirurgii właśnie teraz.
I need to take you up to surgery right now.
Potrzebuję byś myślał o sobie właśnie teraz.
I need you to think about yourself right now.
Myśli o swoim chłopaku właśnie teraz.
She's thinking about her boyfriend right now.
Chcę z wami porozmawiać właśnie teraz.
I want to talk to you guys right now.
Muszę to zrobić... właśnie teraz.
I'm going to do that... right now.
Dlatego powinniście rozmnożyć się właśnie teraz.
That's the reason you should breed right now.
Niestety, nie mamy żadnych otwarć tutaj właśnie teraz.
Unfortunately, we don't have any openings here right now.
Co zresztą zamierzam uczynić właśnie teraz.
Witch is what I intend to do right now.
Co zresztą zamierzam uczynić właśnie teraz.
Which is what I intend to do right now.
Mówiąc. oglądam ciebie właśnie teraz.
Speaking. I'm watching you right now.
Nie potrzebuję usłyszeć tego właśnie teraz.
I don't need to hear this right now.
Fizycznie, właśnie teraz jestem na szczycie.
Right now I'm at my peak, physically.
Pułkownik Blake robi to właśnie teraz.
What do we do? Colonel Blake is doing it right now.
Właściwie myślę, że jestem rozwiązaniem twojego problemu... właśnie teraz.
Actually, I think I'm looking at the solution to your problem... right now.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1852. Pasujących: 1852. Czas odpowiedzi: 101 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo