Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "włamać do" na angielski

Wyszukaj włamać do w: Definicja Synonimy
break into
hack into
break in to
broken into
crack the
Musisz się włamać do zabezpieczonego budynku.
I need you to break into a secure building.
Muszę się włamać do miejskiego monitoringu.
I need to break into the city's security cameras.
Ciągle próbuje się włamać do systemu.
I know because he keeps trying to hack into our system for intel.
Próbuje się włamać do sieci, ale nie mogę znaleźć hasła.
I've been trying to hack into that system, but I need the password.
Ktoś próbował się włamać do pokoju tej dziewczynki.
Somebody was trying to break in to this little girl's room.
Staram się włamać do tego domu.
I'm trying to break in to this place.
Aresztowali jakiegoś dzieciaka któremu udało się włamać do budynku stolicą diamentów.
They arrested some kid who managed to break into the Capital Diamond building.
Ktoś próbował się włamać do piwnicy Leroya.
Somebody tried to break into Leroy's basement.
Można się włamać do tych maszyn.
You can't break into those things.
Jest zamknięte, nie możemy się włamać do Koloseum.
We can't break into the Colosseum.
Musisz się włamać do biura Nolana.
I need you to break into Nolan's office.
Kiedy pokazałem im jak się włamać do komputerów Banku Federalnego, Dali mi to.
When I showed them how people could hack into their Federal Bank computers they showed me this.
Ale starsze modele dalej potrafią się włamać do sieci bez zostawiania śladu.
But these older models... they can still hack into the grid without leaving behind the standard imprint.
Mam się włamać do Massive Dynamic?
You expect me to break into massive dynamic?
Możesz się włamać do systemu?- Próbuję od wczoraj.
Any way you can hack into the system? I've been trying since yesterday.
Musimy dostać się do Tucson, włamać do Rossum i zniszczyć serwer.
We have to get to Tucson, break into Rossum and destroy that mainframe.
Musisz się włamać do bunkra Novgorod 21.
I need you to break into a bunker. Novgorod 21.
Mogę się włamać do dowolnego domu, ukraść cokolwiek, w 10 minut.
I can break into any house, take whatever I want; in and out, ten minutes.
Nie mogę się po prostu włamać do cudzego domu.
I can't just break into someone's house.
Żeby mieć listę dawców, trzeba się włamać do komputera BOPRy.
Whoever got the list of organ donors had to hack into the BOPRA computer.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 180. Pasujących: 180. Czas odpowiedzi: 125 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo