Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "własność prywatna" na angielski

Wyszukaj własność prywatna w: Definicja Synonimy
Te pliki to własność prywatna i jestem tu by je odzyskać.
Those files are private property and I'm here to recover them.
Penny, gwizdek to moja własność prywatna.
Penny, that whistle is my private property.
To jest własność prywatna, Mari.
This is private property, Mari.
Nie, proszę pana, to jest własność prywatna.
No sir, it's private property.
To mogły być klejnoty Wielkiej Księżnej Swany, ale jak cała własność prywatna zostały skonfiskowane przez państwo.
These may have been the jewels of the Grand Duchess Swana... but like all private property, they were confiscated by the State.
Cóż, to miejsce jest oznaczone jako własność prywatna.
Well, this facility is clearly marked private property.
To jest własność prywatna, a nasi goście mają prawo do prywatności.
This is private property, and our guests have a right to their privacy.
To własność prywatna, nie macie prawa tutaj wchodzić.
This is private property, you have no right to be back here.
W drugiej linijce na znaku jest napisane, że poza godzinami otwarcia ta własność prywatna jest przeznaczona do polowań.
The sign says, on line two, outside opening hours this private property is a hunting preserve.
Nie chcę nikogo, wiesz, że... Węszyć mojej własności zadawać pytania Bo to własność prywatna.
I don't want anybody, you know... snooping around my property asking questions because this is private property.
Po pierwsze to własność prywatna - należy do kogoś, kto ma związane z tym wspomnienia.
This is private property, which means it belongs to someone, which means it has memories and emotions attached to it.
Czy mogę ci przypomnieć, że to własność prywatna?
May I remind you this is private property?
Własność prywatna wciąż coś tu znaczy.
Sorry. Private property still means something out here.
Własność prywatna, nie teren publiczny.
It's private property, not a public playground.
Własność prywatna ciągle ma pewne znaczenie.
Private property still means something out here.
Własność prywatna, jako zasada ustawodawstwa i rynek nieograniczony rządowymi rozporządzeniami i kontrolą.
PRIVATE PROPERTY, RULE OF LAW AND A MARKET UNRESTRICTED BY GOVERNMENT REGULATION AND CONTROL.
To własność prywatna, przyjacielu.
This is private property, my friend.
To własność prywatna, nie?
That's private property, isn't it?
A to jest własność prywatna.
And that's private property.
To jest własność prywatna!
This is private property!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 132. Pasujących: 47. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo