Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w średnim wieku" na angielski

Wyszukaj w średnim wieku w: Definicja Synonimy
middle-aged
of a certain age
in middle age
On which side of
middle aged
Zwykle namierza zamożne mężatki w średnim wieku.
His usual racket is to target wealthy, middle-aged married women.
I wszystkie jego ofiary były kobietami w średnim wieku.
And all his victims were middle-aged women.
Który uwodzi kobiety w średnim wieku.
And seducing women of a certain age.
Niezameżna kobieta w średnim wieku, bez eskorty, w ubraniach, które zwykle nosisz...
An unmarried woman, of a certain age, unescorted, wearing the clothes you tend to wear.
Otyłość w średnim wieku zwiększa ryzyko przyszłej demencji.
Obesity in middle age increases the risk of future dementia.
Z powyższych powodów powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na kobiety w średnim wieku i nastoletnich chłopców.
For this reason we should especially pay attention to women in middle age and boys in teenage.
Wszystkie były w średnim wieku, z niewielkim majątkiem.
They are all middle-aged, with a small income or property.
Wszystkie są teraz gospodyniami domowymi w średnim wieku.
They're all middle-aged housewives now.
To częsty problem u mężczyzn w średnim wieku.
It's a common problem among middle-aged men.
Nie jestem dla ciebie wystarczająco jak kobieta w średnim wieku.
I'm not middle-aged woman enough for you.
Jeden był w średnim wieku... dobrze zbudowany.
One of them was middle-aged... heavyset.
Jesteś facetem w średnim wieku, który zorganizował imprezę w collegu.
You're the middle-aged man who was just hosting a college beer bash.
Moja cudowna pigułka dla mężczyzny w średnim wieku.
My miracle pill for the middle-aged man.
McSweeney i ja wybraliśmy na cel bogatego, żonatego gościa w średnim wieku.
McSweeney and I decided to target a wealthy, middle-aged, married fella.
Jestem marnym facetem w średnim wieku.
I'm a miserable middle-aged man.
Wartości referencyjne podane w załączniku XI określają dzienne zapotrzebowanie przeciętnie aktywnej fizycznie kobiety w średnim wieku.
The reference quantities indicated in Annex XI describe the daily requirement of an average middle-aged woman who is physically active.
Kobieta w średnim wieku wchodzi do obuwniczego.
Middle-aged woman comes into the shoe store.
Cóż,... kobieta w średnim wieku weszła do obuwniczego miała rozkwitający kapelusz...
A middle-aged woman came to the shoe store wearing a blossom hat...
Jesteśmy dwiema osobami w średnim wieku, Lynette.
We are two middle-aged people, Lynette.
To łgarze, hipokryci i mężczyźni w średnim wieku.
They're all liars, hypocrites, and middle-aged men.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 353. Pasujących: 353. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo