Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w bardzo złym stanie" na angielski

Wyszukaj w bardzo złym stanie w: Definicja Synonimy
in pretty bad shape
in very poor condition
in very bad condition
in really bad shape
a mess
in very bad shape
badly damaged
On jest w bardzo złym stanie.
Isabel jest w bardzo złym stanie.
Po pierwsze, opłata w wysokości zaledwie 25 EUR rocznie nie może być traktowana jako zwykła opłata za długoterminowy najem trwający 45 lat i obejmujący budynki o pow. 14754 m2, nawet jeśli są w bardzo złym stanie i wymagają odnowienia.
First, the charge of only EUR 25 per year cannot be regarded as normal pay for a long-term lease of 45 years relating to 14754 m2 of buildings, even when in very poor condition and needing renovation.
Władze belgijskie stwierdziły, że budynki były w bardzo złym stanie, a więc wartość księgowa tych budynków była przeszacowana.
The Belgian authorities stated that the buildings were in very poor condition and that, therefore, the book value of the buildings was overestimated.
Statek jest w bardzo złym stanie.
The boat itself is in very bad condition.
Łódź znajduje się w bardzo złym stanie.
The boat itself is in very bad condition.
Zaciski z tyłu sprężyn zawieszenia, są w bardzo złym stanie.
The shackles on the back of the spring hangers, they're in very bad condition as well.
To nerka z torbielami, w bardzo złym stanie.
That's a polycystic kidney, in very bad condition.
Cóż, jest mi naprawdę przykro ale muszę powiadomić pana... że znaleźliśmy pana wuja tego wieczoru w bardzo złym stanie.
Well, I sure am sorry to have to tell you this... but we found him earlier this evening in pretty bad shape.
Wrócił w bardzo złym stanie.
He's back and in pretty bad shape.
Jest w bardzo złym stanie.
Prawie 40 % uprawianych gruntów jest w bardzo złym stanie.
As much as 40% of arable land is now in very poor condition.
Nadwyżka mocy produkcyjnych w przypadku fosforanów przemysłowych oraz spożywczych istnieje w rzeczywistości tylko na papierze, gdyż zgodnie z powyższym badaniem urządzenia produkcyjne znajdują się w bardzo złym stanie i wymagają modernizacji.
Overcapacity for industrial and food-grade phosphates existed only 'on paper' since, according to the report, the installations were in very bad condition and had to be renovated.
Kiedy ją znaleźli była w bardzo złym stanie.
But when they found her, she was in real bad shape.
Musi być w bardzo złym stanie...
It must be in very bad shape.
Wendy jest w bardzo złym stanie.
Niektóre z tych kobiet są w bardzo złym stanie.
Some of the ladies are in bad shape.
Jest w bardzo złym stanie, Jacks.
It's in a really bad state, Jacks. It's completely raw.
Pisany ręcznie atramentem, w bardzo złym stanie.
Handwritten, ink, pretty bad shape.
Gdy spotkaliśmy się była w bardzo złym stanie psychicznym, prawie blisko śmierci.
When we met she was a mess, close to death and so was I.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 44. Pasujących: 44. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo