Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w całym mieście" na angielski

Wyszukaj w całym mieście w: Definicja Synonimy
all over town
in town
all over the city in the city
in the whole city
throughout the city
around the city
around town
in the whole town
in the entire city
all over this city
in this whole town
all over the town
citywide
Zostawia drogie kosmetyki w całym mieście.
Well, she's leaving expensive lotions all over town.
Wyłączyli prąd w całym mieście i...
The power was out all over town, and...
Najlepiej wyglądający drużba w całym mieście.
Clark Kent the best-looking best man in town.
Jedziemy teraz do najbezpieczniejszego pokoju w całym mieście, przyrzekam.
We're going to the safest room in town, I promise.
Odbiorniki w całym mieście mogłyby eksplodować.
TV sets all over the city would explode.
Teraz jego oddziały aresztują naszych ludzi w całym mieście.
Now his security forces are rounding up our people all over the city.
Spotyka rekrutów w kawiarniach w całym mieście.
He's been meeting recruits in coffee shops all over town.
Nasze działały nieprawidłowo w całym mieście.
Ours have been malfunctioning all over town lately.
Odbieram odczyty aktywności szczeliny w całym mieście.
I'm getting readings of rift activity all over the city.
Mam takie porozstawiane w całym mieście.
I got these posted all over the city.
Pewnie ma zakopane pieniądze w całym mieście.
She's probably got money buried all over the city.
Jest powiązana z nieruchomościami w całym mieście.
It's pegged to properties all over the city.
Zamieszki wzmogły się w całym mieście.
The riots have escalated all over the city.
Peleryna niszczył wszystkie operacje Łuski w całym mieście.
The Cape's been busting up scales' operations all over town.
Nie, zakłócenia zasilania są w całym mieście.
There are power disruptions all over the city.
Mamy awarie zasilania w całym mieście.
We've got power disruptions all over the city.
Reporterzy są już w całym mieście.
She said that reporters are all over town.
Daje im to dostęp do budynków w całym mieście.
Gives them access to properties all over the city.
Takie szpitale są w całym mieście.
There are hospitals like this all over the city.
Możesz porozwieszać plakaty i ogłoszenia w całym mieście.
You could put up posters all over town.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 474. Pasujących: 474. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo