Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w ciąży" na angielski

Wyszukaj w ciąży w: Definicja Synonimy
pregnant
preggers
with child having a baby during pregnancy in pregnancy
pregnancies
expecting
carrying
knocked
impregnated

Sugestie

Kobiety w ciąży powinny pragnąć lodów i korniszonów.
Pregnant ladies are supposed to crave ice cream and pickles.
Ja naprawdę chciałam być w ciąży.
I just- I really wanted to be pregnant.
Jestem rozczarowany ponieważ nie jesteś jeszcze w ciąży.
I'm disappointed because you're not yet with child.
Ona była w ciąży, na miłość Boską.
She was with child, for God's sake.
Szeryf próbuje subtelnie powiedzieć, że jestem w ciąży.
What Sheriff subtle is trying to tell you is that I'm pregnant.
Kazał mi ochronić tę dziewczynę w ciąży.
He asked me to protect this girl, a pregnant girl.
Mogę być w ciąży z zawodowym koszykarzem.
Well, I might be pregnant with a pro basketball player's kid.
Ukradła samochód i potrąciła kobietę w ciąży.
She stole the car and hit a pregnant lady.
Kobieta w ciąży jest jak odkurzacz.
The pregnant woman is like a vacuum cleaner.
Gdybym był dziewczyną, często byłbym w ciąży.
If I were a girl, I'd be pregnant a lot.
Hayley, jesteś znowu w ciąży.
Okay. Well, hayley, you are pregnant again.
Kiedy kobieta jest w ciąży, będzie...
Well, when a woman is pregnant, she is going to have a...
Jestem w ciąży z twoim bratem.
I'm pregnant with your brother's child.
Najwyraźniej, patrzę na kobietę w ciąży.
Apparently, I'm looking at a pregnant woman.
Zaginęłarok temu, była w ciąży.
Disappeared a year ago, she was pregnant.
Nagle była w ciąży i świętowaliśmy każdego dnia.
Suddenly she was pregnant and it was like Christmas every day.
Leku Faslodex nie wolno stosować w ciąży.
Pregnancy and breast-feeding You must not use Faslodex if you are pregnant.
Wykorzystałam ją i jestem w ciąży.
I inserted it, now I'm pregnant.
Ponieważ jesteś w ciąży, wybrałem pieniądze z banku.
Because you're pregnant, I went to the bank and got cash.
Widziano cię w hotelu z narzeczoną w ciąży.
You were spotted, chief, at the hotel with your pregnant fiancée.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5476. Pasujących: 5476. Czas odpowiedzi: 159 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo