Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w ciągu dwóch tygodni" na angielski

Wyszukaj w ciągu dwóch tygodni w: Definicja Synonimy
in two weeks
within a fortnight
within two weeks
in a fortnight
in the last two weeks
within 2 weeks
in 2 weeks
in less than two weeks
over the past two weeks
within the next two weeks
in the two weeks
Kuvira zaatakuje w ciągu dwóch tygodni.
Kuvira is going to attack in two weeks.
To trzeci raz w ciągu dwóch tygodni.
It was the third incident in two weeks.
Spodziewaj się wyniku w ciągu dwóch tygodni.
Expect delivery of your purchase within a fortnight.
Zamówiony towar otrzymasz w ciągu dwóch tygodni.
Expect delivery of your purchase within a fortnight.
Ze względów humanitarnych poprosiłem, by rodziny połączyć w ciągu dwóch tygodni.
For humanitarian reasons, I asked for families to be reunited within two weeks.
Powiedzieli mi, że w ciągu dwóch tygodni zrekonstruują mi twarz.
They said that within two weeks my face would be completely reconstructed.
Trzeci raz w ciągu dwóch tygodni.
That's the third time in two weeks.
To znaczy, w ciągu dwóch tygodni jesteś będzie pani Ben Boykewich.
I mean, in two weeks you're going to be Mrs. Ben Boykewich.
Wiesz, jego skala głosowa wzrosła o 200 procent w ciągu dwóch tygodni.
You know, his music sales have gone up a thousand percent in two weeks.
Trzeci raz w ciągu dwóch tygodni muszę zajmować się wypadkiem przy tym drzewie.
Third time in two weeks I've had to babysit an accident - around this tree.
Mój szósty nowy tożsamości w ciągu dwóch tygodni.
My sixth new identity in two weeks.
Idziemy do sądu w ciągu dwóch tygodni.
We go to trial in two weeks.
Najlepiej szczepić lochy i loszki w drugiej połowie ciąży, jednak nie w ciągu dwóch tygodni przed oczekiwanym terminem oproszenia.
It is preferable to vaccinate sows and gilts during the second half of the pregnancy, but not within two weeks before the expected date of farrowing.
Najczęściej obserwowane zmiany powracały do stanu prawidłowego lub ustępowały w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu leczenia.
Typically, these findings normalised, or appeared to be reversing, within two weeks following the end of treatment.
U większości pacjentów z depresją lub lękiem lek XERISTAR zaczyna działać w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia leczenia.
XERISTAR starts to work in most people with depression or anxiety within two weeks of starting treatment.
Ciśnienie tętnicze krwi należy kontrolować w ciągu dwóch tygodni po rozpoczęciu leczenia i okresowo w dalszym czasie.
Blood pressure should be monitored within two weeks after initiation of treatment and periodically thereafter.
To dziesiąte rozbite okno w ciągu dwóch tygodni.
That's the tenth window broken in two weeks.
Normalizacja hematologiczna zwykle następuje w ciągu dwóch tygodni od odstawienia hydroksymocznika.
Haematological recovery usually occurs within two weeks of withdrawal of hydroxycarbamide.
Jak nie oddam ci forsy w ciągu dwóch tygodni, możesz go sprzedać.
If I haven't paid you back in two weeks, you can sell it.
Będę gotowy w ciągu dwóch tygodni.
I may be lucid in two weeks.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 214. Pasujących: 214. Czas odpowiedzi: 136 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo