Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w ciągu jednej nocy" na angielski

Wyszukaj w ciągu jednej nocy w: Definicja Synonimy
overnight
in one night
in a single night
Cała broń nuklearna stałaby się bezużyteczna w ciągu jednej nocy.
Nuclear weapons would be rendered useless overnight.
Nasza własna gospodarka by padła w ciągu jednej nocy.
Our own economy would collapse overnight.
To daje czterech ludzi w ciągu jednej nocy.
That's four people in one night.
Rodzice nie mogliby tego dokonać w ciągu jednej nocy.
I mean, parents couldn't do that all in one night.
Żadna choroba, o której słyszałem nie mogłaby rozpostrzeć się na całe królestwo w ciągu jednej nocy.
No disease I've heard of could spread through the kingdom in a single night.
Plony więdną lub są zabierane przez powódź, wioski są niszczone przez cyklony, rozwój całych regionów bywa w ciągu jednej nocy cofany o lata.
Crops wither or are washed away by flooding, villages are destroyed by cyclones, the development of whole regions is set back years in a single night.
To nie odejdzie w ciągu jednej nocy.
It's not going to go away overnight.
Nie dasz rady wrócić w ciągu jednej nocy.
You can't make it there and back in one night.
50 z nich zamarzło w ciągu jednej nocy.
50 of them froze to death in one night.
Mój ojciec raz aresztował sam 15 ludzi w ciągu jednej nocy.
My daddy once arrested 15 people in one night by himself.
Przemieniamy je w ciągu jednej nocy.
We change them, all in one night.
Reżimy totalitarne nie pojawiają się w ciągu jednej nocy.
Totalitarian regimes do not spring up overnight.
Kimkolwiek był, w ciągu jednej nocy został spalony na popiół.
Whoever this was burned to ash overnight.
Max, ludzie nie zmieniają się w ciągu jednej nocy.
Max, people just don't change overnight.
Ale znam miejsce pełne jedzenia, które możemy odzyskać w ciągu jednej nocy.
You know what? I know a place so chock-full of food, we could get it all back in one night.
Nie można napisać podobnej w ciągu jednej nocy.
There was never going to be a sequel overnight.
Około 5000 mieszkań w ciągu jednej nocy.
Around 5,000 apartments in one night.
Przewieźli przez cały stan w ciągu jednej nocy.
You took me across districts in one night.
Chłopak ze slumsów zostaje milionerem w ciągu jednej nocy.
Guy from the slums becomes a millionaire overnight.
Rozłoży pan całą gospodarkę w ciągu jednej nocy.
You'll dismantle our entire economy overnight.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 137. Pasujących: 137. Czas odpowiedzi: 152 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo