Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w ciągu kilku minut" na angielski

Wyszukaj w ciągu kilku minut w: Definicja Synonimy
within minutes
in a few minutes
in minutes
in a matter of minutes
within the next few minutes
within a few minutes
in a couple of minutes
in as many minutes
Zostaniesz zastąpiony w ciągu kilku minut.
You'll be replaced within minutes.
Z reguły ustępują one w ciągu kilku minut bez konieczności prowadzenia leczenia.
This will normally resolve within minutes without requiring treatment.
Prawdopodobnie, w ciągu kilku minut przełączą na zapasową.
There's probably a backup that will switch on in a few minutes.
Wyniki powinny być w ciągu kilku minut.
Should have the results in a few minutes.
Mogą się zjawić w ciągu kilku minut.
They can be here in minutes.
Jeśli tylko spróbujesz, policja będzie tu w ciągu kilku minut.
If you try anything poliCe will in minutes.
Otumaniacz powinien zadziałać w ciągu kilku minut.
Tranquilizer should wear off in a few minutes.
Pokaz rozpocznie się w ciągu kilku minut.
The show will begin in a few minutes.
Wystarczy zadrapanie i w ciągu kilku minut jesteś trupem.
Just a scratch, you're a dead man in minutes.
Jeśli zareaguje jak poprzednio, przetnę tętnicę i umrze w ciągu kilku minut.
If he reacts the same as before, I'll sever an artery and he'll be dead in minutes.
Ruszanie w ciągu kilku minut gdy tylko widzę Douga, Będziemy pozycji powrotem, ponad.
Moving off in a few minutes just as soon I see Doug, we'll be heading back down, over.
Blisko 600 wszystkich mieszkańców zginęło w ciągu kilku minut.
Nearly all of the 600 inhabitants were killed in minutes.
Będę cię w łeb w ciągu kilku minut.
I'll tuck you in in a few minutes.
Idą do podjęcia cię w ciągu kilku minut.
They're coming to take you in a few minutes.
Nie jest to jednak objawem zatrucia i ustępuje w ciągu kilku minut bez konieczności leczenia.
This is not a sign of intoxication and disappears within minutes without treatment.
Złapią cię w ciągu kilku minut.
Without me, you'll be lost in minutes.
Po dożylnym podaniu biwalirudyny w ciągu kilku minut występuje wymierne działanie przeciwzakrzepowe.
Intravenous administration of bivalirudin produces measurable anticoagulation within minutes.
Tunele będą zamknięte w ciągu kilku minut.
The tunnels will be sealed in minutes.
Pam, prezydent w ciągu kilku minut poinformuje opinię publiczną.
Pam, talk to me. I'm briefing the President in a few minutes.
Samochód będzie gotowy w ciągu kilku minut.
The van will be ready in a few minutes.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 136. Pasujących: 136. Czas odpowiedzi: 115 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo