Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w ciągu najbliższych dni" na angielski

Wyszukaj w ciągu najbliższych dni w: Definicja Synonimy
in the next few days
over the next few days
in a matter of days
in the next couple days
Oczekuje się, że ogłosi rezygnację w ciągu najbliższych dni.
He's expected to announce his resignation in the next few days.
Dlatego apeluję do Państwa, aby szukać konstruktywnego rozwiązania dotyczącego tego punktu w ciągu najbliższych dni, a do Rady zwracam się z prośbą o konstruktywne podejście w tej kwestii.
Therefore I appeal to you to seek a constructive solution on the remaining point in the next few days and I appeal to the Council too, to respond with a constructive approach on their part.
Wielkie zmiany pogodowe w ciągu najbliższych dni.
Big change in our local weather over the next few days.
W ciągu najbliższych dni przesłuchamy każdego z osobna.
Over the next few days, we will be talking to each of you... individually.
Niestety, moja jurysdykcja dobiegnie końca w ciągu najbliższych dni.
Regrettably, my jurisdiction runs out in a matter of days.
Podobno zajmą się tym w ciągu najbliższych dni, Alex.
They're saying they'll figure this out in a matter of days Alex
W ciągu najbliższych dni sprawy przybrały szybki obrót.
Over the next few days, things started to move fast.
Podejmę decyzję w ciągu najbliższych dni.
I'll be make my decision in the next few days.
W ciągu najbliższych dni będziemy musieli stoczyć zażarty bój.
In the next few days, I believe we're going to have a hell of a fight here.
Rezultat zostanie ustalony w toku debat w ciągu najbliższych dni.
The outcome will be decided by the debates in the days ahead.
Ale spróbuj polubić Bobbiego w ciągu najbliższych dni.
But you should try out Bobby for a few days.
Patrząc na innych, możemy się spodziewać więcej ciał w ciągu najbliższych dni.
By the look of the others, we may expect a complete body count in the coming days.
Pokażemy państwu więcej w ciągu najbliższych dni i tygodni.
There will be more in the days and weeks ahead.
Mam przeczucie, że w ciągu najbliższych dni posuniesz się naprzód i zapomnisz o tym wszystkim.
I have a feeling, in the next couple days, you will have moved on and forgotten all about this.
Nasz wywiad jest przekonany, że Amerykanie zaatakują w ciągu najbliższych dni.
Our intelligence sources are convinced that the American be launched within days.
Deszcz spadnie w ciągu najbliższych dni, może nawet godzin.
The rains maybe upon us in days, hours perhaps.
Czy jest gotowa pomóc w przeforsowaniu ich w negocjacjach, które odbędą się w ciągu najbliższych dni?
Is it willing to help push them in the negotiations over the coming days?
W ciągu najbliższych dni nastąpi atak na którąś z amerykańskich jednostek obrony.
There will be an attack on an American defense installation within a matter of days.
Proszę o kontakt w ciągu najbliższych dni, jeśli będzie potrzebna pomoc w zaaklimatyzowaniu się.
Please contact me over the next few weeks, if you need any assistence... with this transition in your life.
Nauczycie się czegoś nowego, w ciągu najbliższych dni i tygodni.
All you boys about to learn something new in the next couple days and weeks.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 23. Pasujących: 23. Czas odpowiedzi: 46 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo