Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w ciągu następnych kilku tygodni" na angielski

Wyszukaj w ciągu następnych kilku tygodni w: Definicja Synonimy
within the next few weeks
in the next few weeks
over the next few weeks
Apelujemy do Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, aby szybko, w ciągu następnych kilku tygodni, przyjęła wspólne stanowisko w sprawie dwóch otwartych tematów - odpowiedzialności właścicieli statków i obowiązków państwa portu, co wreszcie umożliwi przyjęcie pakietu jako całości.
We call on the Transport, Telecommunications and Energy Council to adopt a common position quickly within the next few weeks on the two open-ended subjects of shipowners' liability and port State obligations, in order that the package can finally be adopted as a whole.
W ciągu następnych kilku tygodni wprowadził specjalny Akt... całkowicie znoszący konstytucję i niszczący wolności obywatelskie.
Within the next few weeks, he passed the Enabling Act, which completely eradicated the German Constitution destroying people's liberties.
Rozstrzygnięcie nadejdzie w ciągu następnych kilku tygodni.
We will work that out in the next few weeks.
W kolejnym komunikacie, który zostanie przyjęty w ciągu następnych kilku tygodni Komisja zaprezentuje nowe środki wsparcia aktywnego włączenia do społeczeństwa osób niepełnosprawnych.
In a further communication due to be adopted in the next few weeks the Commission will also present new measures to support the active inclusion of people with disabilities.
Zamierzam zmienić parę rzeczy w ciągu następnych kilku tygodni.
I'm going to be making some changes over the next few weeks.
W ciągu następnych kilku tygodni zmierzysz się z wieloma operacjami i zabiegami.
We have a lot of surgeries and a lot of procedures lined up for you over the next few weeks.
W ciągu następnych kilku tygodni umocni się ona jeszcze bardziej.
In the next few weeks... it will only grow stronger.
Życzę pani wszystkiego najlepszego w ciągu następnych kilku tygodni.
I wish you all the best during the next few weeks.
W moim odczuciu sytuacja ta również wskazuje, iż tak naprawdę nie możemy wykluczyć podobnej ewentualności w ciągu następnych kilku tygodni, na przykład w środku sezonu wakacyjnego, kiedy to trzeba będzie zamknąć przestrzeń powietrzną.
As I see it, it also demonstrates that we cannot, in fact, rule out the possibility of something similar occurring in a few weeks' time, for example - in the middle of the peak summer season - and the airspace having to be closed.
W ciągu następnych kilku tygodni siły UE w liczbie kilkuset żołnierzy zostaną wysłane na cztery miesiące do Demokratycznej Republiki Konga w okresie wyborów, które stały się możliwe po latach działań wojennych.
Over the coming weeks an EU force of several hundred soldiers will be deployed for four months in the Democratic Republic of Congo during elections following years of warfare.
Kot Virginii ma ból brzucha... i zadzwoni do mnie w ciągu następnych kilku tygodni.
As you can see, we've torn up the yard and we haven't found anything.
W ciągu następnych kilku tygodni wprowadził specjalny Akt całkowicie znoszący konstytucję i niszczący wolności obywatelskie.
In this section we are going to extend the tenets of the resource based economy into one of our most fundamental social inventions.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 25 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo