Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w drodze powrotnej do domu" na angielski

Wyszukaj w drodze powrotnej do domu w: Definicja Synonimy
on his way home
on my way home
on the drive home
Może przejeżdżał pod moim oknem w drodze powrotnej do domu aby oglądać pirackie kopie swoich ulubionych filmów To właśnie robił całymi nocami.
Maybe rode past my window on his way home to watch his favourite pirate videos, which is what he did all night.
Tak naprawdę, to jej książę zginął w drodze powrotnej do domu...
The truth was, the prince had been killed on his way home
Chciałem wstąpić w drodze powrotnej do domu z siłowni.
I wanted to stop by on my way home from the gym.
Generale, W drodze powrotnej do domu, widziałem ubranych na czarno oficerów.
General, on my way home, I saw officers dressed in black.
Właśnie, w drodze powrotnej do domu.
W drodze powrotnej do domu.
On the drive home. That's right.
W drodze powrotnej do domu Ryszard został pojmany i spędził w więzieniu dwa lata.
Then, on his way home, Richard was captured and spent two years in prison.
Tak naprawdę, to jej książę zginął w drodze powrotnej do domu... Dusza zmarłego opuszcza ten świat po 49 dniach... a to był właśnie 49 dzień.
the truth was, the prince had been killed on his way home the soul of the dead must depart after 49 days that day was the 49th day in order to keep his promise, the prince returned as a ghost
Powinna być właśnie w metrze, w drodze powrotnej do domu.
She should be on the Metro about now on her way home from work.
Moi rodzice są w drodze powrotnej do domu.
My parents are on their way back.
Być może uda się to panu ustalić dziś wieczorem w drodze powrotnej do domu.
Perhaps you will be able to investigate on your way home tonight.
Jeden odwzajemniony gest z pana strony a jutro może pan już być w drodze powrotnej do domu.
Now, one simple reciprocal gesture from you and you could be on your way home tomorrow.
I dziękujemy Ci Panie Boże za pomoc w dotarciu tutaj a teraz pomóż nam w przygotowaniu posiłku, i w drodze powrotnej do domu.
And we thank you dear God for helping us to make it up here... and now let him help us with the food, and the journey back home.
Mój brat miał się tu zatrzymać w drodze powrotnej do domu.
amir, my brother, he was stopping here on the way home from class.
A co jeśli spotkała mordercę w drodze powrotnej do domu?
What if she met her killer on her way home from speed dating?
Sytuacja jest zabezpieczona dopiero w drodze powrotnej do domu.
Perimeter under the control We come back in the house
Właśnie, w drodze powrotnej do domu.
Oh, wydaje mi się, że ma mało paliwa, więc jeśli nie masz nic przeciwko, żeby w drodze powrotnej do domu napełnić bak, byłoby świetnie.
Well, breakfast seems to be breaking even, and you're doing fine with dinner but, lunch?
W drodze powrotnej do domu.
Came back, has the house
W drodze powrotnej do domu.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 21. Czas odpowiedzi: 49 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo