Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w górę" na angielski

Wyszukaj w górę w: Definicja Synonimy
up
upwards
upward
in the air
through the roof
uphill
skyrocketed
skyrocketing
upstream
iceberg
upstairs
climbing
in the world
rise
skyrocket

Sugestie

190
105
89
w góre 70
48
Spojrzałaś w górę i wyciągnęłaś rękę.
You looked up and you reached for me.
Potrafiłam godzinami leżeć na wzgórzu i patrzeć w górę.
I used to spend hours just lying on a hill, looking up.
Wysokość wynagrodzenia jest zaokrąglana w górę do kolejnego franka belgijskiego.
The amount of remuneration shall be rounded off upwards to the next Belgian franc.
Stwierdzono zatem, że wymagane było dostosowanie w górę kosztów producentów rosyjskich.
It was submitted, therefore, that an upward adjustment to the Russian producers' costs was required.
Jeżeli nie zidentyfikowano regeneracji, należy zastosować współczynnik poprawkowy w górę.
Where no regeneration is identified, the upward adjustment factor shall be applied.
Spojrzałam w górę i zobaczyłam jego.
I just looked up, and there he was.
Może nie spojrzałam w górę bo jestem niesamowicie samolubna.
Maybe I just didn't look up because I'm unbelievably self-centered.
Jechałem moim rowerem spojrzałem w górę.
I was riding my bicycle and I looked up.
Spoglądam w górę i dostrzegam parę czerwonych ślepi.
I look up, and in the darkness two red eyes appear.
Delikatnie, dobrze w górę i przeciw płytce.
Go on, show me. Straight. Gently, right up against the plate.
Najkrótsza droga prowadzi prosto w górę.
Well, the fastest way home is straight up.
Firma poszła punkt w górę i dalej handluje.
It's already up a point, and it just came off the restricted list.
Jakieś 30 metrów w górę drogi.
Something special's waiting for you, about 100 feet up the road.
Kawałek w górę drogi jest sad.
Up the road a piece, there's an orchard.
Ktoś wepchnął skalpel w górę nosa tego biedaka.
Somebody pushed a scalpel up the poor man's nose.
Moje notowania poszły właśnie w górę.
In her eyes, my stock just went up.
Znajdziecie jego ciało dalej w górę zbocza.
You'll find his body farther up the slope.
Powędrujemy jeszcze milę w górę znajdziemy inny rezerwat.
We'll hike a mile up find another patch in the reserve.
Właśnie uratował dzień przechylając moje ciężarówki w górę.
I've just saved the day by tipping my lorry up.
Paraliż przesuwa się w górę, tak przy okazji.
The paralysis spreads upward, by the way.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3751. Pasujących: 3751. Czas odpowiedzi: 169 ms.

w góre 70

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo