Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w kółko i w kółko" na angielski

Wyszukaj w kółko i w kółko w: Definicja Synonimy
on and on
around and around
over and over and over
over and over again
round and round and round

Sugestie

Dzieci zbyt szybko dorosły - Gloria w kółko i w kółko i wkółko kręcimy się
Kids growin'up too soon - Gloria Around and around and around we go
Zajmowałam się w kółko i w kółko problemami Cartera, tak pochłonięta i tak długo, że nie zauważyłam,
I've been around and around Carter's problems so much, so long, what I was missing is...
Nie, on... on tak jakby krzyczał to w kółko i w kółko.
No, he just - just kind of screamed it over and over and over.
Jak mnie okłamywałaś. W kółko i w kółko i w kółko.
You lied to me... over and over and over...
Rany, powtarzali to w kółko i w kółko... Jakby chcieli przekonać samych siebie!
Boy, they said it over and over and over, as if to convince themselves.
W kółko i w kółko i z powrotem do domu...
Around and around and back home again...
W kółko i w kółko i z powrotem do domu do miejsca, gdzie jesteśmy kochani.
Around and around and back home again... to a place where we know we are loved.
W kółko i w kółko to samo.
Powtarzają w kółko i w kółko.
They're repeating it over and over.
Czy ty wiesz, jakie irytujące jest słuchanie mnie w kółko i w kółko i w kółko i w kółko?
Do you have any idea how annoying it is to hear myself go on and on and on and on?
To jest rozwiązanie, w kółko i w kółko, ciągle.
It's solution, dissolution, just over and over and over.
Wciaż widz, jak zostaje postrzelony, w kółko i w kółko.
I keep seeing him get shot over and over.
Gdybym tylko zwracał odrobinę więcej uwagi... zamiast ciągle paplać w kółko i w kółko...
If I had just paid a little more attention... instead of blabbering on and on and on...
Powtarza to w kółko i w kółko.
Which he kept saying over and over.
Przeżywasz najgorszą chwilę swojego życia w kółko i w kółko, i nie możesz się obudzić.
You relive the worst moment of your life on a loop, over and over, and you can never wake up.
A filmik leci w kółko i w kółko.
The video just kept playing over and over.
A ja musiałem śpiewać tą piosenkę siostrze, w kółko i w kółko, i w kółko... żeby nie słyszała matki.
And I had to sing the song to my sister, over and over and over again... so that she couldn't hear my mum.
Chodzę z tym ciągle w kółko i w kółko, codziennie, już od długiego czasu.
I've been going round and round with that every day for a long time.
Wszystkie te numery, jakie on robi, w kółko i w kółko, pomagając ci znaleźć papierosa z rycyną.
All those numbers he - he runs on you, over and over, helping you find the ricin cigarette.
Mogę tylko czuć jego ból, a nóż kręci się w kółko i w kółko.
I could only feel his pain, a knife going in again and again.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 59. Pasujących: 59. Czas odpowiedzi: 122 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo