Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w każdym razie" na angielski

Wyszukaj w każdym razie w: Definicja Synonimy

Sugestie

Zostaniemy na tym w każdym razie.
We'll stay on it anyway.
Jeśli tego chcesz. w każdym razie, znajdę ci koszulę nocną.
If that's what you want. Anyway, I'll find you a nightie.
Specyfikacja podlega w każdym razie ogólnym przepisom unijnym.
The specification is in any case subordinate to general EU legislation.
Dobra, w każdym razie, nie są daleko od domu.
Well, in any case, they haven't ventured too far from home.
Władze włoskie podkreślają z drugiej strony, że zastosowanie pkt 51 wytycznych zobowiązuje w każdym razie gospodarstwa do opłacania pewnej części podatku.
The Italian authorities pointed out, on the other hand, that applying point 51 of the guidelines in any event required undertakings to pay part of the tax.
Takie sformułowanie implikowało, że pozytywne rozwiązanie sprawy byłoby w każdym razie uwarunkowane zatwierdzeniem projektu decyzji przez całą Komisję.
That wording implied that a positive outcome to the case would, in any event, be conditional on approval of the draft decision by the whole Commission.
Cynthia poczeka na mnie w każdym razie.
Cynthia's waiting for me anyway.
Mój tata chce mnie do domu, w każdym razie.
My dad wants me home, anyway.
Cóż, w każdym razie dziękuję za przybycie na spotkanie ze mną.
Well, anyway thanks for coming to meet me.
Albo zaczęłaś to w każdym razie.
Or the one who initiated it anyway.
Powinni tu być w każdym razie.
They'll need to be here anyway.
Więc, w każdym razie nie dla mnie.
Well, anyway, not to me.
Nie na tej planecie, w każdym razie.
Not on this planet, anyway.
Ponieważ umrę, w każdym razie mógłbym zrobić cokolwiek zechcę.
Because I'll die anyway I might as well do whatever I want.
A w każdym razie, nie za drugim razem.
Not the second time, anyway.
Nauczanie nie rozwija w każdym razie.
Teaching can't be taught anyway.
Masz właśnie wyrzucić to, w każdym razie.
You're just going to throw it away, anyway.
Rzeczy nie są tak brzoskwiniowe, w każdym razie.
Things aren't so peachy, anyway.
Jestem ponad nią, w każdym razie.
I'm over her, anyway.
Ale, w każdym razie, przepraszam za mojego męża.
But, anyway, I apologize for my husband.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7175. Pasujących: 7175. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo