Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w kierunku" na angielski

Wyszukaj w kierunku w: Definicja Słownik Synonimy
towards toward in the direction in a direction into the heading for
at the
clockwise
upstream
north
horizontally
onto
southbound

Sugestie

Krzyczałaś, żebym biegła w kierunku wieży.
You were calling out to me saying to run towards the tower.
Ben i Jawad idą w kierunku Cresswell Market.
Ben and Jawad are moving towards Cresswell Market. CO19 on standby, three minutes away.
Gang poszedł w kierunku rzeki Manie.
The gang are headed toward the Manie River.
Podążając wciąż w kierunku następnego wielkiego przełomu nie uchronił swoich interesów handlowych.
Always driven toward the next great breakthrough he failed to protect his commercial interests.
Opuścił wyspę Oshima i zmierza w kierunku Tokio.
It has left Oshima Island and is heading in the direction of Tokyo.
Musicie iść prosto w kierunku tych torów.
You must walk straight in the direction of this track.
Idę w kierunku windy, Janet.
I'm walking towards the elevator, Janet.
Teraz skręć w kierunku mego głosu.
Now turn towards the sound of my voice.
Helikopter zawraca, zaczyna lecieć w kierunku wyspy.
The helicopter turns around, now starts flying towards the island...
Powstrzymują Cardinals i uderzają w kierunku chorągiew.
They're holding off the Cardinals and streaking towards the pennant.
Stamtąd możemy jechac w kierunku tureckiej granicy.
From there we can go towards the Turkish border.
Właśnie idzie w kierunku budki telefonicznej.
She's coming right toward the phone booth.
Pole siłowe popycha wszystko w kierunku centralnym.
The force field is pushing everything toward the center.
Będziesz biegł tylko w kierunku vana.
The only place you're running is towards that van.
Sprawozdanie Albertiniego to krok naprzód w kierunku lepszej polityki bezpieczeństwa.
The Albertini report is a step forward towards a better EU security policy.
Normalnie są zwrócone w kierunku słońca.
How did you know? Normally they lean toward the sun.
Powinna też zachęcać Libijczyków do podjęcia przekształceń w kierunku demokracji.
It should also encourage Libyans to make changes and to move towards democracy.
Szedł z bronią w kierunku zaparkowanego samochodu.
He was walking towards a parked car, carrying a gun.
Leci z powrotem w kierunku budowy.
It's heading back towards the construction site.
Wszystko prowadzi w kierunku zdecydowanych i zgodnych działań europejskich.
Everything points in the direction of determined and united European action.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5810. Pasujących: 5810. Czas odpowiedzi: 254 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo