Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w kilku słowach" na angielski

Wyszukaj w kilku słowach w: Definicja Synonimy
in a few words
in a nutshell
say a word
in just a few words
Nie potrafię wyjaśnić tego w kilku słowach.
It's not easy to explain clearly in a few words.
Nie da się opowiedzieć w kilku słowach...
"It's impossible to convey it in a few words."
Mam na myśli, w kilku słowach.
I mean, in a nutshell.
I to jest, długa historia, i w kilku słowach, nie lubią mnie i czepiają się mnie.
And it's kind of a long story, but in a nutshell, they don't like me and they pick on me
Nie da się opowiedzieć w kilku słowach... ta historia dziewczyny i chłopaka jest nowa.
"It's impossible to convey it in a few words." "This is a new story of a boy and a girl."
Bracie Block, jak zawsze, Czy mógłbyś nas wprowadzić pozytywnie w kilku słowach, proszę, sir?
Brother Block, as always, would you mind leading us in a few words, please, sir?
Jak gdzieś pojadę przyslę ci sms-a ale będę musiała nieźle pogłówkować jak wszystko to opisać w kilku słowach
When I'll go somewhere I will send you sms but I'll have to think how to describe everything in a few words
W kilku słowach to... moja religia.
That's my religion spoke in a few words.
Podsumowanie całego życia w kilku słowach... jest trudne.
Yes, summing up a person's life in a few words is... is always difficult.
Proszę pozwolić, że na koniec wypowiem się w kilku słowach w kwestii przejrzystości.
Mr President, allow me to conclude - if I can, in a few words - on the matter of transparency.
Chciałabym nawiązać w kilku słowach do sprawozdania.
I would like to mention a few points about this report.
Tego nie da się wytłumaczyć w kilku słowach.
It's not a situation that can be easily understood with a few words.
Kobiety zawsze zawierają treść w kilku słowach.
Women always put things in the fewest words.
Pozwolę sobie odnieść się w kilku słowach do wystąpień moich rodaków, hiszpańskich europosłów.
Allow me to say a few words about the interventions of my compatriots, the Spanish MEPs.
Chciałbym odnieść się w kilku słowach do poczynionych tu uwag na temat sytuacji politycznej.
I would like to say a few words about the comments made here on the political situation.
Chciałbym teraz w imieniu Rady Unii Europejskiej w kilku słowach opowiedzieć o pakiecie energetyczno-klimatycznym.
I would like to begin by saying a few words on the climate and energy package on behalf of the European Council.
Chciałbym w kilku słowach skomentować sprawozdanie pana posła Saryusza-Wolskiego.
Let me say a word about the report by Mr Saryusz-Wolski.
Tak w kilku słowach chciałabym pochwalić panią poseł Gräßle za jej wysiłki i nakłaniam Radę oraz Komisję do uważnego słuchania.
So, with those very few words, I commend Mrs Gräßle for her efforts and I urge the Council and Commission to listen carefully.
Panowie, powiem w kilku słowach.
I can keep it short, gentlemen.
Ale do tego... to nie jest opisać w kilku słowach.
But to this... it is not easy... to describe within several words.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 43. Pasujących: 43. Czas odpowiedzi: 46 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo