Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w końcu" na angielski

Wyszukaj w końcu w: Definicja Synonimy

Sugestie

w koncu 265
231
170
Po trzech godzinach mogłem w końcu wyjść.
After three hours, I was finally allowed to get out.
Dr Hardington w końcu zabezpieczył aprobatę FDA na medyczny przełom.
Dr. Hardington has finally secured FDA approval for a medical breakthrough.
Robale w końcu same wylądują statkiem.
The bugs will land the ship themselves eventually.
Wiecie, w końcu Długonogi przyśle swoją północną armię.
You know... eventually Longshanks will send in his northern army.
Moje ciało jest w końcu świątynią.
My body is, after all, a temple.
Chyba w końcu odnalazłem chłopaka Cherokee Kisum.
I think I finally found Cherokee Kisum's boy.
Hormony chłopaka w końcu zaczęły działać.
The kid's hormones have finally kicked in.
Miło w końcu poznać prawdziwą ciebie.
How nice to finally meet the real you.
Podążę za prawdą/i w końcu odnajdę wolność.
I'll follow the truth and I'll finally find freedom.
Może jesteśmy w końcu gotowi postąpić dobrze.
I think maybe we're finally ready to get it right.
Dzieło twojego życia będzie w końcu kompletne.
Your life's work will finally have what was missing.
Tam... w końcu będziemy razem.
Once there... we shall finally be together.
Agenci Cromwella przechwycili w końcu list od Kardynała Pole'a.
Cromwell's agents, finally intercepted a letter from Cardinal Pole.
Hernan lub dziewczyna będą musieli w końcu przyjść po samochód.
VIC: Hernan or his girlfriend will have to come back for the car eventually.
Chcę wiedzieć, kiedy w końcu zostawimy to za sobą.
What I need to know is when... we can finally leave this all in the past... where it belongs.
Chyba w końcu znaleźliśmy dla niej zastosowanie.
Now it seems we've finally found a use for it.
Ty w końcu znalazłaś swoje miejsce.
I see you finally found a place to fit in.
w końcu został Arcymagiem największym spośród wszystkich Czarnoksiężników.
And finally he became Archmage, the greatest of all wizards.
Z Plum znalazłem w końcu idealną równowagę.
With Plum, I've finally found the perfect balance.
Bo w końcu znalazłaś sobie partnera.
Because finally you have found yourself a partner.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 26872. Pasujących: 26872. Czas odpowiedzi: 287 ms.

w koncu 265

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo