Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w którymś momencie" na angielski

Wyszukaj w którymś momencie w: Definicja Synonimy
at some point
at any point
a point where
Somewhere along the line
Myślę, że w którymś momencie będzie chciał porozmawiać o...
Well, I think, at some point, he is going to want to talk about... No.
I wtedy w którymś momencie, odczujesz, że potrzebujesz czegoś więcej.
And then at some point, you will need something more.
Jeśli w którymś momencie poczujecie, że nie możecie się dłużej oprzeć, te szklanki będą tu na was czekały.
If, at any point in this process, you feel you can no longer resist, then these glasses will be here for you.
Ale jeśli w którymś momencie agent Samuels opuści gazetę, przerwiemy misję.
But if Agent Samuels drops his paper at any point, we will abort the mission.
Więc, musiałem pożyczyć go Trinie, w którymś momencie.
Well, I must have lent it to Trina at some point.
Wszyscy w którymś momencie tracimy naszych bohaterów.
We all lose our heroes at some point.
Wysoki Sądzie, w którymś momencie musimy odnaleźć jakiś zbiorowy rozsądek w tym kraju.
Your honor, at some point, a little common sense has to prevail in this country.
Większość wielkich poetów, w którymś momencie lądowało na ulicy.
Most of the great poets in the world have ended up on the street at some point.
Szczerze myślałem, że w którymś momencie naszej długiej i ciężkiej drogi, jeden z nas zginie.
'I honestly believed that at some point on our long and torturous route, one of us would be killed.
Najwyraźniej coś poszło nie tak, w którymś momencie.
I mean, something obviously went sour at some point.
Mamy problemy z bezpieczeństwem, ograniczone zasoby i w którymś momencie...
We've got security issues, limited resources and at some point...
I jeśli w którymś momencie trzeba będzie przywrócić ich reputację... wtedy nie wyślą mnie.
And if, at any point, their reputation needs to be re-established... It won't be me they send.
Może w którymś momencie doprowadziłoby to do...
Maybe at some point leading to...
Mógłbym również, w którymś momencie, ubiegać się o prezydenturę.
I might even, at some point, run for president.
Chcę, żeby każdy patrzył, bo w którymś momencie wieczoru, zamierzam z tobą zerwać.
I want everyone watching, because at some point in the night, I'm going to break up with you.
Jednak w którymś momencie, powinni to wszystko wyrzucić, ostatecznie załatwić i pójść dalej.
Finally, at some point, they air it all out, eventually make up and move on.
Przypuśćmy, że na przykład Holandia zaczęłaby w przyszłości w którymś momencie manipulować przy prawach imigrantów.
Suppose the Netherlands, for example, starts tampering with the rights of migrants at some point in the future.
I w którymś momencie... i wcale się nie chwalę, zaczęły rozmawiać o mnie.
At some point... and I'm not bragging, they talked about me.
Jestem pewien, że spotkamy się w którymś momencie.
I'm sure we'll met at some point.
Spuściłaś rano w którymś momencie aparat z oczu?
Did you let the camera out of your sight at any point this morning?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 145. Pasujących: 145. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo