Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "w mojej sytuacji" na angielski

Wyszukaj w mojej sytuacji w: Definicja Synonimy
in my place
from my point of view
in my position
in my situation
in my shoes
in this situation
my condition
Postaw się w mojej sytuacji, Cole.
Put yourself in my place, Cole.
Gdybyś był w mojej sytuacji, też byś tak zrobił.
Had you been in my place you too would've done the same.
Mówiłem ci... żebyś postawił się w mojej sytuacji!
I was telling you... see from my point of view!
Skoro nawet nie próbujesz postawić się w mojej sytuacji, to nie ma sensu.
If you don't even try to see things from my point of view, then what's the point?
Kobieta w mojej sytuacji musi dbać o dyskrecję.
A woman in my position needs to be careful... about revealing herself.
Człowiek w mojej sytuacji nie może mieć zbyt wielu prawników.
A man in my position can't have too many lawyers, unfortunately.
Przepraszam, ale człowiek w mojej sytuacji, musi przedsięwziąć wszystkie środki ostrożności.
I'm sorry, but a man in my position survives by taking every precaution.
Nie potrafisz się postawić w mojej sytuacji.
You can put in my place.
Proszę zrozumieć, człowiek w mojej sytuacji musi być ostrożny.
You understand a man in my position has to take precautions.
Co byś zrobił w mojej sytuacji?
What would you do in my position?
No, w mojej sytuacji nie można wybrzydzać.
Well, in my position it's foolish to be too fastidious.
Na pewno potrafisz postawić się w mojej sytuacji?
Are you really capable of putting yourself in my position?
Myślę, że powinienem robić to, co spowodowałoby żadnej rozsądnej kobiety w mojej sytuacji.
I have to do what any rational woman in my position would do.
Dla kogoś w mojej sytuacji, dni są jak kobiety.
When you're in my position days are like women.
Słuchaj, mógłbym ci powiedzieć żebyś postawił się w mojej sytuacji, ale nikt nie może tego zrobić.
Look, I'd ask you to put yourself in my place, but nobody can put themselves in my place.
Przykro mi, ale dla osoby w mojej sytuacji, mieszkanie... praca w fabryce radioodbiorników, daleko od domu, wśród mężczyzn, byłaby... nieodpowiednia.
I'm sorry, but for someone in my position to live, to... to work in a radio factory so far from home, with all your men, erm, it would be... indecorous.
Postaw się w mojej sytuacji Nie mogę stać z boku
Put yourself in my place I can hardly step aside
Czy przez sekundę możecie to sobie wyobrazić i postawić się w mojej sytuacji?
Just imagine it for a second, put yourself in my position.
Ja też bym nie zrozumiała, ale większość matek nie wiedziałaby, co by zrobiła chyba, że byłyby w mojej sytuacji.
I guess I would have, too, but most mothers would have no idea what they would do unless they were in my position.
Ja po prostu kontynuować patrząc na własną rękę, otoczony obcymi, co może być bardzo niebezpieczne osobie w mojej sytuacji!
I'll just carry on looking on my own, surrounded by strangers, which could be very dangerous to a person in my position!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 105. Pasujących: 105. Czas odpowiedzi: 128 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo